CUS w Gminie Klucze wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – kwiecień 2023

03 kwietnia 2023

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00

Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 września 2023 r.

L.p.Rodzaj zajęć(forma wsparciaw ramach projektuzwyszczególnieniemzajęć grupowychi/lubindywidualnych)Prowadzący Termin realizacjiTerminZakończenia danej formy wsparciaMiejscerealizacjidanej formywsparcia wramachprojektu(adres, nr sali)
datagodziny (od-do)Ilość godzinczęstotliwość
1TerapiaindywidualnaAnna Janiec-ŚwierczekSebastianKołodziej04.04.202314.00 – 19.0015.00 – 19.0054wtorek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
2TerapiaindywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad 05.04.202313.00 – 18.0014.00 – 16.0017.00 – 20.00523środa31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
3TerapiaindywidualnaPaweł Baran06.04.202317.00 – 19.002czwartek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
4TerapiaindywidualnaPaweł Baran07.04.202317.00 – 20.003piątek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
5TerapiaindywidualnaAnna Janiec-Świerczek SebastianKołodziej11.04.202314.00 – 17.0018.00 – 19.0015.00 – 19.00314wtorek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
6TerapiaindywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad12.04.202313.00 – 19.0014.00 – 16.0062środa31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
7TerapiaindywidualnaPaweł Baran13.04.202317.00 – 19.002czwartek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
8TerapiaindywidualnaPaweł Baran14.04.202317.00 – 20.003piątek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
9TerapiaindywidualnaDaria Podsiadło17.04.202313.00 – 15.002poniedziałek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
10TerapiaindywidualnaAnna Janiec-ŚwierczekSebastianKołodziej18.04.202314.00 – 18.0015.00 – 19.0044wtorek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
11TerapiaindywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad19.04.202313.00 – 18.0014.00 – 20.0056środa31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
12TerapiaindywidualnaPaweł Baran20.04.202316.00 – 19.003czwartek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
13TerapiaindywidualnaPaweł Baran21.04.202317.00 – 20.003piątek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
14TerapiaindywidualnaAnna Janiec-ŚwierczekSebastianKołodziej25.04.202314.00 – 18.0015.00 – 19.0044wtorek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
15TerapiaindywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad26.04.202315.00 – 18.0015.00 – 17.0032środa31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
16TerapiaindywidualnaPaweł Baran27.04.202317.00 – 18.001czwartek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
17TerapiaindywidualnaPaweł Baran28.04.202317.00 – 19.002piątek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
Skip to content