CUS w Gminie Klucze wstecz

AKTUALIZACJA – Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „WARSZATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE DZIECI I RODZICÓW Z GMINY KLUCZE” – LIPIEC

11 października 2022

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn.
„WARSZATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE DZIECI I RODZICÓW Z GMINY KLUCZE”

Nr umowy: CRU.173.2022, z dnia 13.04.2022

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 15 kwietnia 2022 r., zakończenie 15 grudzień 2022 r.

L.p.Rodzaj zajęć(forma wsparciaw ramach projektu
z wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)
Prowadzący Termin realizacjiTermin zakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacjidanej formy wsparciaw ramach projektu(adres, nr sali)
datagodziny (od-do)częstotliwość
1Warsztatysocjoterapeutyczne dla dzieciAnna Janiec – Świeczek01.07.202231.07.2022 14.07.202221.07.202228.07.2022Godz:12:30 – 15:303h 15.12.2022Szkoła Podstawowaw Ryczówku
2
3
4
6
7
8Warsztatysocjoterapeutyczne dla dzieciAnna Żurowska01.07.202231.07.202214.07.202221.07.2022Godz:11:00 – 14:00 28.07.2022Godz:12:30 -15:303h 15.12.2022Szkoła Podstawowaw Kwaśniowie
9
10
11
12
13Warsztaty dla rodzicówAnna Janiec – Świerczek (2h)21.07.202216:00 – 19:003h/msc 15.12.2022Szkoła Podstawowaw Ryczówku
14Kamila Przybylska(1h)
15Anna Żurowska (2h)28.07.202216:00 – 19:003h/msc15.12.2022Szkoła Podstawowaw Kwaśniowie
16Kamila Przybylska(1h)
17Zajęcia uzupełniające wSali Doświadczania ŚwiataKamila Przybylska01.07.2022 -31.07.202220.07.202217:00 – 18:001h środa 15.12.2022Centrum DoświadczaniaŚwiata w Kluczach
Skip to content