Aktualności wstecz

SOCJOTERAPEUTYCZNE WARSZTATY WALENTYNKOWE

16 stycznia 2024

SOCJOTERAPEUTYCZNE WARSZTATY WALENTYNKOWE W RAMACH PROJEKTU „OTWÓRZ OCZY, NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY!”
Dzisiaj, 16 stycznia 2024 r., miały miejsce wyjątkowe warsztaty walentynkowe zorganizowane przez Centrum Usług Społecznych w Kluczach, oparte na terapii przez sztukę. Nasze warsztaty były skierowane do osób starszych (65+), osób z niepełnosprawnością – zarówno dorosłych, jak i dzieci – oraz ich opiekunów, doznających przemocy lub zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej na terenie Gminy Klucze.
Sztuka jako Środek Terapeutyczny
Socjoterapeutyczne warsztaty miały na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której uczestnicy mogli wyrazić swoje uczucia i doświadczenia poprzez sztukę. Wierzymy, że sztuka może być nie tylko formą wyrazu, ale także narzędziem terapeutycznym, wspierającym proces zdrowia psychicznego.
Budowanie Relacji i Wsparcie Społeczne
Dzięki różnorodnym formom sztuki, uczestnicy mieli szansę budować relacje z innymi, dzielić się swoimi historiami i doświadczeniami. Warsztaty stworzyły przyjazne środowisko, sprzyjające wzajemnemu zrozumieniu oraz wspieraniu się nawzajem.
Okazja do Wyrażenia Siebie
Walentynki są doskonałym czasem do wyrażenia miłości, także samego siebie. Uczestnicy mieli możliwość skupienia się na pozytywnych emocjach, odkrywania swoich talentów artystycznych oraz tworzenia unikalnych dzieł sztuki, które były wyrazem ich wewnętrznego światu.
Wsparcie Dla Doświadczających Przemocy
Dla osób doznających przemocy lub zagrożonych przemocą domową, warsztaty stanowiły nie tylko formę terapii, ale także miejsce, w którym mogły znaleźć wsparcie. Poprzez sztukę, uczestnicy mieli szansę wyrazić swoje emocje, zrozumieć je i zacząć proces uzdrawiania.

SOCJOTERAPEUTYCZNE WARSZTATY WALENTYNKOWE były wyjątkowym doświadczeniem, które przyniosło radość, terapię i wsparcie dla wszystkich uczestników. Dzięki zaangażowaniu i otwartości serc, stworzyliśmy razem miejsce, gdzie sztuka i miłość łączą się w niezapomniany sposób.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w socjoterapii. Życzymy, aby sztuka nadal była źródłem siły i uzdrawiania dla naszej społeczności.

Warsztaty plastyczne poprowadziła Pani Małgorzata Kajda, dodatkowo w trakcie warsztatów uczestnicy mogli korzystać z poradnictwa specjalisty socjoterapeuty.

Projekt „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!” realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Skip to content