Aktualności wstecz

Spotkanie w Bydlinie dotyczące przemocy

24 maja 2023

W dniu 22.05.2023 r., w Bydlinie, odbyło się 26 z 28 zaplanowanych spotkań z mieszkańcami Gminy Klucze w ramach realizacji projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”.

Projekt skierowany jest do rodzin/osób z terenu Gminy Klucze, doznających przemocy lub zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie osób starszych (65+) oraz osób z niepełnosprawnością (dorosłych oraz dzieci) oraz ich opiekunów.

Celem spotkania było poinformowanie mieszkańców Gminy Klucze o:

  • realizacji nowego projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”
  • zaplanowanych formach wsparcia dla uczestników projektu w sytuacjach kryzysowych i korzyściach jakie mogą uzyskać z uczestnictwa w projekcie, ✓ zjawisku przemocy oraz radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.

Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące przemocy w rodzinie a przede wszystkim przemoc w relacji.

Pytania dotyczyły:

  • w jaki sposób reagować?
  • jak wspierać osoby doznające przemocy?
  • gdzie zgłosić się po specjalistyczną pomoc?

Osoby obecne na sali wykazały się dużą świadomością rodzajów przemocy i ich przykładów. Jednak mity które krążą na temat przemocy i tym razem zostały poruszone. Zebrani otwarcie mówili, że boją się reagować mimo iż mają świadomość, że przemoc jest obecna.

Okres projektu: 01.2023-31.12.2023 r.

Spotkanie zorganizowali i prowadzili pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kluczach:
Iwona Kocjan – p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach
Anna Walotek – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Ewa Wawros – Starszy Pracownik Socjalny
Aleksandra Głąb – Asystent Rodziny
Projekt „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!” realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowany ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Skip to content