Aktualności wstecz

Projekt „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”

02 lutego 2023

30 stycznia 2023 r. w Dziennym Domu Seniora „Złota Jesień” w Kluczach, odbyło się pierwsze z 28 zaplanowanych spotkań w Gminie Klucze w ramach realizacji nowego projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”. Okres  projektu: 01.2023-31.12.2023 r.

Projekt skierowany jest do rodzin/osób z terenu Gminy Klucze, doznających przemocy lub zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie osób starszych (65+), osób z niepełnosprawnością (dorosłych oraz dzieci) oraz ich opiekunów.

Celem spotkania było poinformowanie mieszkańców Gminy Klucze o:

  • realizacji nowego projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”,
  •   zaplanowanych formach wsparcia dla uczestników projektu w sytuacjach kryzysowych i korzyściach jakie mogą uzyskać z uczestnictwa w projekcie,
  •   zwiększenie świadomości nt. zjawiska przemocy. 

Spotkanie zorganizowali i prowadzili pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kluczach:

Iwona Kocjan – p.o. Dyrektora CUS/Organizator Usług Społecznych ,

Jarosław Rak – Organizator Społeczności Lokalnej,

Sylwia Barczyk –  Psycholog,

Agnieszka Mucha – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych,

Urszula Dudzik – Specjalista pracy socjalnej.

Projekt „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!” realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowany ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Skip to content