Aktualności wstecz

OPIEKA WYTCHNIENIOWA REKRUTACJA

19 lutego 2024

Rekrutacja do programu „Opieka Wytchnieniowa”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

rozpoczyna się z dniem 21.02.2024 r.

Centrum Usług Społecznych w Kluczach informuje, że będzie realizowało program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego

z Funduszu Solidarnościowego. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy wymagają czasowego odciążenia w sprawowaniu opieki nad osobą zależną.

Usługa przysługuje osobom z Gminy Klucze, które zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.

USŁUGA BEZPŁATNA

Szczegółowe informacje:

Centrum Usług Społecznych w Kluczach,

pokój nr 13, tel. 32 642 84 67 wew. 40

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego

Skip to content