Aktualności wstecz

OFERTA PRACY

02 kwietnia 2024

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Nasze wymagania:

– cierpliwość, empatia, punktualność, komunikatywność,

dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,

lub

– posiadająca co najmniej 6 – miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.

Twój zakres obowiązków:

Zakres obowiązków jest indywidualnie dopasowany do potrzeb podopiecznego, może obejmować między innymi:

– wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymanie higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,

– wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnieniu ról społecznych,

– wsparcie w przemieszczeniu się poza miejscem zamieszkania,

– wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty:

Centrum Usług Społecznych w Kluczach,

ul. Zawierciańska 16, pokój nr 16.

Więcej informacji:

tel. 32 642 84 67 wew. 52

Skip to content