Aktualności wstecz

Informacja o ofertach złożonych w ramach „Otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”

07 maja 2024

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

I. Nazwa i adres:

Gmina Klucze – Centrum Usług Społecznych w Kluczach

Adres: 32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 16

Tel. 32/642 84 67, 32/642 93 07

II. Nazwa konkursu:

„Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”

III. Publikacja:

W dniu 12 kwietnia 2024 roku ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz na stronie Internetowej  Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

Link do zapytania na stronie BIP:

https://bip.malopolska.pl/cusklucze,a,2440617,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2024-roku-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierani.html

Termin składania ofert: 06.05.2024 r. godzina 8.30 w siedzibie Zamawiającego.

IV. WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT:

L.p.Nazwa i adres wykonawcyData złożenia ofertyNr kancelaryjny
1.Stowarzyszenie „OTWARCI” Bydlin, ul. Legionów 41, 32-310 Klucze KRS 0000509206, REG. 123114487, NIP 637-219-36-4230.04.20242937/24
2.POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE Oddział im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach 32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 30 NIP 637 220 44 4602.05.20242971/24
3.Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie „BIAŁA PRZEMSZA” 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1 NIP 637-219-14-59, REGON 122666730 KRS 000043307502.05.20242972/24
4.Stowarzyszenie „Otwórz się na więcej” Ul. Rudnicka 2a 32-310 Klucze NIP 637 222 43 48, REGON 52763425429.04.20223022/24
Skip to content