Aktualności wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – luty 2023

02 lutego 2023

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych
w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00
Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze
Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 września 2023 r.

L.p.Rodzaj zajęć(forma wsparciaw ramach projektu
z wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)
Prowadzący  Termin realizacjiTermin zakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacjidanej formy wsparciaw ramach projektu (adres, nr sali)
datagodziny (od-do)Ilość godzinczęstotliwość
1Terapia indywidualnaDaria Podsiadło08.02.202314.00 – 17.003środa31.07.2023     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
2Terapia indywidualnaAnna Janiec-ŚwierczekSebastian KołodziejPaweł Baran14.02.202314.00 – 18.0015.00 – 18.0017.00 – 18.00431wtorek31.07.2023     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
3Terapia grupowaSebastian KołodziejPaweł Baran14.02.202318.00 – 20.0022wtorek31.07.2023     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
4Terapia indywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad15.02.202313.00 – 18.0014.00 – 19.0055środa31.07.2023     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
5Terapia indywidualnaPaweł Baran16.02.202317.00 – 19.002czwartek31.07.2023     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
6Terapia indywidualnaAnna Janiec-ŚwierczekSebastian KołodziejPaweł Baran21.02.202314.00 – 18.0015.00 – 18.0017.00 – 18.00431wtorek31.07.2023     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
7Terapia grupowaSebastian KołodziejPaweł Baran21.02.202318.00 – 20.0022wtorek31.07.2023     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
8Terapia indywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad22.02.202313.00 – 18.0014.00 – 19.0055środa31.07.2023     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
9Terapia indywidualnaPaweł Baran23.02.202317.00 – 19.002czwartek31.07.2023     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
10Terapia indywidualnaAnna Janiec-ŚwierczekSebastian KołodziejPaweł Baran28.02.202314.00 – 18.0015.00 – 18.0017.00 – 18.00431wtorek31.07.2023     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
11Terapia grupowaSebastian KołodziejPaweł Baran28.02.202318.00 – 20.0022wtorek31.07.2023     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
Skip to content