Otwórz oczy, nie daj się przemocy! wstecz

Spotkań z mieszkańcami Gminy Klucze w ramach realizacji projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”

28 marca 2023

W dniu 27.03.2023 r., w Kwaśniowie Górnym, odbyło się 12 z 28 zaplanowanych spotkań z mieszkańcami Gminy Klucze w ramach realizacji projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”.

Projekt skierowany jest do rodzin/osób z terenu Gminy Klucze, doznających przemocy lub zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie osób starszych (65+) oraz osób z niepełnosprawnością (dorosłych oraz dzieci) oraz ich opiekunów.

Celem spotkania było poinformowanie mieszkańców Gminy Klucze o:

  • realizacji nowego projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”
  • zaplanowanych formach wsparcia dla uczestników projektu w sytuacjach kryzysowych i korzyściach jakie mogą uzyskać z uczestnictwa w projekcie,
  • zjawisku przemocy oraz radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych

Panie obecne na sali wykazały się dużą świadomością rodzajów przemocy oraz ich przykładów.

Pytania dotyczyły:

  • w jaki sposób reagować?
  • jak wspierać osoby doznające przemocy?
  • gdzie zgłosić się po specjalistyczną pomoc?

Zainteresowaniem okazała się Niebieska Karta.

Pani psycholog wytłumaczyła jakie czynności podejmowane są w ramach Niebieskiej Karty i czemu ona służy.

Okres projektu: 01.2023-31.12.2023 r.

Spotkanie zorganizowali i prowadzili pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kluczach:

Organizator Usług Społecznych

Sylwia Barczyk – Psycholog

Agnieszka Mucha – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych

Anna Walotek – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Projekt „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!” realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowany ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Skip to content