Aktualności wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – Prowadzenie grupy wsparcia z elementami psychoterapii dla mieszkańców gminy Klucze w wieku od 12-18 r.ż., zakresie zapobiegania zachowaniom autodestrukcyjnym oraz konsultacje z uczestnikami i ich rodzicami/opi

30 marca 2023

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00
Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze
Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 września 2023 r.

L.p.Rodzaj zajęć (formawsparciaw ramach projektuz wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)ProwadzącyTermin realizacjiTermin zakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
datagodziny (od-do)częstotliwość
1Prowadzenie grupywsparcia z elementamipsychoterapii. Zajęciagrupowe.Ewa Wlazło06.04.202316.30-18.301 raz w tygodniu30.09.2023Centrum Usług Społecznychw Kluczach,ul Zawierciańska 16,32-310 Klucze, sala nr 7
2Prowadzenie grupywsparcia z elementami psychoterapii. Zajęciagrupowe.Ewa Wlazło13.04.202316.30-18.301 raz w tygodniu30.09.2023Centrum Usług Społecznychw Kluczach,ul Zawierciańska 16,32-310 Klucze, sala nr 7
3Prowadzenie grupywsparcia z elementamipsychoterapii. Zajęciagrupowe.Ewa Wlazło20.04.202316.30-18.301 raz w tygodniu30.09.2023Centrum Usług Społecznychw Kluczach,ul Zawierciańska 16,32-310 Klucze, sala nr 7
4Prowadzenie grupywsparcia z elementami psychoterapii. Zajęciagrupowe.Ewa Wlazło27.04.202316.30-18.301 raz w tygodniu30.09.2023Centrum Usług Społecznychw Kluczach,ul Zawierciańska 16,32-310 Klucze, sala nr 7
Skip to content