CUS w Gminie Klucze wstecz

Harmonogram zajęć – Warszaty rozwijające kompetencje emocjonalne PAŻDZIERNIK 2022

28 września 2022

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „WARSZATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE DZIECI I RODZICÓW Z GMINY KLUCZE”

Nr umowy: CRU.173.2022, z dnia 13.04.2022

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 15 kwietnia 2022 r., zakończenie 15 grudzień 2022 r.

L.p.Rodzaj zajęć  (forma wsparciaw ramach projektu
z wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)
Prowadzący Termin realizacjiTermin zakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacji
danej formy
wsparcia w ramach
projektu

(adres, nr sali)
datagodziny (od-do)częstotliwość
1Warsztaty socjoterapeutyczne
dla dzieci
Anna Janiec – Świeczek01.10.202231.10.2022 6.10.202213.10.202220.10.202227.10.2022Godz:14:45 – 16:452h 15.12.2022Szkoła Podstawowa
w Ryczówku
2
3
4
501.10.202231.10.202214.10.202221.10.202228.10.2022Godz:15:10 – 17:10 2h Szkoła Podstawowa
w Bydlinie
6
7
8Warsztaty socjoterapeutyczne
dla dzieci
Anna Żurowska01.10.202231.10.202206.10.202213.10.202220.10.202227.10.2022Godz: 12:45 – 14:452h15.12.2022Szkoła Podstawowa
w Kwaśniowie
9
10
1101.10.202231.10.2022  Szkoła Podstawowa
w Kluczach
1203.10.202210.10.202217.10.202224.10.2022Godz: 13:30 – 15:302h  
13  
1401.10.202231.10.202206.10.202220.10.202227.10.2022Godz: 15:00 – 17:0017.10.2022Godz: 15:45 -17:452hSzkoła Podstawowa
w Rodakach
15
16
17Zajęcia uzupełniające
w Sali Doświadczania Świata
Kamila Przybylska01.10.2022 –31.10.20224.10.20226.10.2022           11.10.202213.10.202218.10.202219.10.202227.10.2022Godz: 15:30 – 16:301h15.12.2022Centrum Doświadczania
Świata w Kluczach
18Spotkania cykliczne„Sobota z Rodziną”Anna ŻurowskaAnna Janiec – ŚwierczekKamila Przybylska  22.10.2022  9:00 – 15:00  6h/msc  15.12.2022SiedzibaStowarzyszenia Forum
Oświatowe Klucze/
Centrum Doświadczania
Świata w Kluczach
19.Warsztaty rozwijające
kompetencje emocjonalne
dla rodziców
Anna Janiec – Świerczek (4h)6.10.202220.10.2022Godz:17:00-19:003h15.12.2022SP Ryczówek
Kamila Przybylska(4h)
Anna Janiec – Świerczek (4h)14.10.202228.10.2022Godz:17:15 -20:153h15.12.2022SP Bydlin
Kamila Przybylska (3h)
Anna Żurowska(4h)3.10.202224.10.2022 3.10.2022Godz: 16:00 – 18:0024.10.2022Godz: 16:15-18:153h15.12.2022SP Klucze
  Kamila Przybylska(2h)3.10.2022Godz: 17:00-19:00
  Anna Żurowska (4h)17.10.202227.10.2022Godz:17:45-20:453h15.12.2022SP Rodaki
  Kamila Przybylska (4h)Godz: 17:00-20:00
  Anna Żurowska (2h)10.10.2022 Godz:16:00 – 19:003h15.12.2022SP Kwaśniów
  Kamila Przybylska(1h)
Skip to content