CUS w Gminie Klucze wstecz

Harmonogram z realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”- Terapia krótkoterminowa indywidualna i grupowa- październik

29 września 2022

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00

Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 września 2023 r.

L.p.Rodzaj zajęć                                (forma wsparciaw ramach projektu
z wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)
Prowadzący  Termin realizacjiTermin zakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu                     (adres, nr sali)
datagodziny (od-do)Ilość godzinczęstotliwość
1Terapia indywidualnaSebastian KołodziejAnna Janiec-Świerczek03.10.202215.00 – 20.0014.00 – 19.0055poniedziałek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
2Terapia indywidualnaSebastian KołodziejAnna Janiec-Świerczek04.10.202213.00 – 20.0014.00 – 19.0075wtorek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
3Terapia indywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad05.10.202213.00 – 18.0014.00 – 19.0055środa15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
4Terapia indywidualnaAndrzej SaradPaweł Baran06.10.202213.00 – 19.0017.00 – 20.0063czwartek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
5Terapia grupowaSebastian KołodziejPaweł Baran07.10.202217.00 – 19.0022piątek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
6Terapia indywidualnaSebastian KołodziejPaweł Baran07.10.202219.00 – 20.0011piątek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
7Terapia indywidualnaSebastian KołodziejAnna Janiec-Świerczek10.10.202215.00 – 20.0014.00 – 19.0055poniedziałek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
8Terapia indywidualnaSebastian KołodziejAnna Janiec-Świerczek11.10.202213.00 – 20.0014.00 – 19.0075wtorek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
9Terapia indywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad12.10.202213.00 – 18.0013.00 – 19.0056środa15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
10Terapia indywidualnaAndrzej SaradPaweł Baran13.10.202214.00 – 19.0017.00 – 20.0053czwartek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
11Terapia grupowaSebastian KołodziejPaweł Baran14.10.202217.00 – 19.0022piątek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
12Terapia indywidualnaSebastian KołodziejPaweł Baran14.10.202219.00 – 20.0011piątek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
13Terapia indywidualnaSebastian KołodziejAnna Janiec-Świerczek17.10.202215.00 – 20.0014.00 – 19.0055poniedziałek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
14Terapia indywidualnaSebastian KołodziejAnna Janiec-Świerczek18.10.202213.00 – 20.0014.00 – 19.0075wtorek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
15Terapia indywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad19.10.202213.00 – 18.0013.00 – 19.0056środa15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
16Terapia indywidualnaAndrzej SaradPaweł Baran20.10.202214.00 – 19.0017.00 – 20.0053czwartek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
17Terapia grupowaSebastian KołodziejPaweł Baran21.10.202217.00 – 19.0022piątek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
18Terapia indywidualnaSebastian KołodziejPaweł Baran21.10.202219.00 – 20.0011piątek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
19Terapia indywidualnaSebastian KołodziejAnna Janiec-Świerczek24.10.202215.00 – 20.0014.00 – 19.0055poniedziałek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
20Terapia indywidualnaSebastian KołodziejAnna Janiec-Świerczek25.10.202213.00 – 20.0014.00 – 19.0075wtorek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
21Terapia indywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad26.10.202213.00 – 18.0013.00 – 19.0056środa15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
22Terapia indywidualnaAndrzej SaradPaweł Baran27.10.202214.00 – 19.0017.00 – 20.0053czwartek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
23Terapia grupowaSebastian KołodziejPaweł Baran28.10.202217.00 – 19.0022piątek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
24Terapia indywidualnaSebastian KołodziejPaweł Baran28.10.202219.00 – 20.0011piątek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
25Terapia indywidualnaSebastian KołodziejAnna Janiec-Świerczek31.10.202215.00 – 20.0014.00 – 19.0055poniedziałek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
Skip to content