Usługi Społeczne

wstecz

Świadczenie usługi społecznej w zakresie rehabilitacji zdrowotnej i aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców Gminy Klucze.

plakat nowej usługi REHABILITACJA

Realizacja usługi polegała na rehabilitacji ogólnousprawniającej grupowej, w ramach której oferowane były różnorodne ćwiczenia, w każdym sołectwie, w miejscu wskazanym przez mieszkańców, rehabilitacja w miejscu zamieszkania dla osób dorosłych, które wymagały natychmiastowego wsparcia na podstawie wskazania lekarskiego na rehabilitację zdrowotną prowadzone przez fizjoterapeutów w miejscu zamieszkania odbiorcy usługi. Z kolei aktywizacja społeczno-zawodowa dla dorosłych oferowała: doradztwo zawodowe, warsztaty kompetencji społecznych, szkolenie zawodowe i staże.

Odbiorcą usługi byli dorośli mieszkańcy Gminy Klucze, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji: 21.10.2022 r. – 30.06.2023 r.

Wykonawca usługi: Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”

Skip to content