Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Maury

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2022

Flaga Polski

PROGRAM RESORTOWY
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
EDYCJA 2022

Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Centrum Usług Społecznych w Kluczach informuje o realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Program Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022.
Działanie w całości finansowane z Funduszu Solidarnościowego, a jego całkowita wartość wynosi 152 592,00 zł.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, którzy wymagają czasowego odciążenia w sprawowaniu opieki nad osobą zależną.
Usługa przysługuje osobom, które zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDYCJA 2022

Flaga Polski

PROGRAM RESORTOWY
PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
EDYCJA 2022

Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Centrum Usług Społecznych w Kluczach informuje o realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Działanie w całości finansowane z Funduszu Solidarnościowego, a jego całkowita wartość wynosi 700 893,00 zł.

Uczestnikami Programu w Gminie Klucze mogą być dzieci do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym orzeczeniu uzyskanym na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego i aktywnego życia poprzez wsparcie ze strony asystenta. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Dodatek 400,00 zł dla pracownika socjalnego.

Flaga Polski / Herb

Zgodnie z Umową Nr 691/OPS/2021 zawartą 26.10.2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa
- Wojewodą Małopolskim a Gminą Klucze, Gmina Klucze uzyskała  z budżetu państwa dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki  w okresie od  30 maja do 31 grudnia 2021r. Całkowity koszt zadania wynosi
30 327,90 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa 24 262,00 zł.

Dodatek 250,00 zł dla pracownika socjalnego

Flaga Polski / Herb

Zgodnie z Umową Nr 499/OPS/2021 zawartą 08.09.2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa
- Wojewodą Małopolskim a Gminą Klucze, Gmina Klucze uzyskała  z budżetu państwa dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r. Całkowity koszt zadania wynosi
12 427,89 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa 9 942,00 zł.

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Flaga Polski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach informuje o rozpoczęciu realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, pochodzących ze środków Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Fundusz Solidarnościowy (100 % zadania)

a) opieka wytchnieniowa dzienna: 81 600,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden  tysięcy sześćset złotych 00/100),

b) opieka wytchnieniowa całodobowa68 544,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 00/100),

 

Czytaj więcej: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.