Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Anieli Jerzego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Klucze nr OR.0050.91.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 program pt. „Wspieraj Seniora”, z pominięciem otwartego konkursu ofert, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli, w związku z art. 15 zzm i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)

 

WÓJT GMINY KLUCZE

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID -19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania oferty - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach

 

na świadczenie usług  psychologicznych w ramach projektu Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze i interwencja kryzysowa – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług psychologicznych oraz usługi psychologa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach

na świadczenie usługi terapeuty zajęciowego na potrzeby projektu Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze i interwencja kryzysowa – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług terapeuty zajęciowego

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.