Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Pelagii Feliksa

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

pn.: „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2021 roku”.

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 07.12.2020 r. konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku z zakresu pomocy społecznej pn.: „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2021 roku” do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach wpłynęła 1 oferta:

 

  1. Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach, ul. Bolesławska 23, 32-310 Klucze.

 

Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne. Oceny dokonała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach NR: 021.27.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Decyzją Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zostało wybrane do realizacji w/w zadania. Na realizację zadania do końca 31 sierpnia 2021 r. została wyznaczona kwota 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z zgodnie ogłoszonym otwartym konkursem ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 r.           
 z zakresu pomocy społecznej pn.: Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2021 roku” i zasadami realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- Podprogram 2020r.

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

pn.: ,,Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na terenie Gminy Klucze w 2021 r.”

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 07.12.2020 r. konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku z zakresu pomocy społecznej pn.: ,,Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na terenie Gminy Klucze w 2021 r.” do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach wpłynęła 1oferta:

  1. Spółdzielni Socjalnej „OPOKA”, ul. Hutnicza 26, 32-310 Chechło.

 

Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne. Oceny dokonała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach NR: 021.27.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Decyzją Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” została wybrana do realizacji w/w zadania. Na realizację zadania przeznaczona zostanie kwota: 180 500,00 zł  (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100).

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

pn.: „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego

 na terenie Gminy Klucze w 2021 roku”.

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 07.12.2020 r. konkurs ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2021 roku” do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach wpłynęła 1 oferta:

 

  1. Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, ul. Zawierciańska 30, 32-310 Klucze.

 

Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne. Oceny dokonała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach NR: 021.27.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Decyzją Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze zostało wybrane do realizacji w/w zadania. Na realizację zadania przeznaczona zostanie kwota: 90 000,00 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej


            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.