Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Anieli Jerzego

INFORMACJA

Dopasuj rozmiar czcionki

Informuje się mieszkańców Gminy Klucze, że w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, gospodarstwo domowe, które jako drugie spod tego adresu miejsca zamieszkania złożyło wniosek o przyznanie dodatku węglowego, może otrzymać dodatek węglowy, jeżeli: 

złoży oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania o braku możliwości w terminie do 30 listopada 2022 r. ustalenia odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych. Stosowny druk jest do pobrania w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 16 oraz w linku poniżej. Oświadczenie składa się po dniu 30 listopada 2022 roku, może zostać złożone w trakcie wywiadu przeprowadzanego przez pracownika organu.

udokumentuje podjęcie przed 30 listopada 2022 roku kroków formalnych, prowadzących do wydzielenia odrębnego adresu miejsca zamieszkania w postaci zaświadczenia o samodzielności lokalu lub kopii złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu lub kopii wniosku o nadanie numeru porządkowego lub innego dokumentu potwierdzającego podjęcie działań, mających na celu wyodrębnienie lokalu.

W takim przypadku wójt przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

 

Załącznik:

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.