Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Maury

OGŁOSZENIA

Dopasuj rozmiar czcionki

 

31-12-2018

 Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania dotyczącego składania

 ofert na zapytanie ofertowe nr 9

 pn: „Usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) , którymi ostatni adres zameldowania jest Gmina Klucze”.

 

 Załączniki:

 1. Treść Informacji

 

31-12-2018

 Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania dotyczącego składania

 ofert na zapytanie ofertowe nr 8

 pn: „Usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z usługami opiekuńczymi”.

 

 Załączniki:

 1. Treść Informacji

 31-12-2018

 

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania dotyczącego składania

ofert na zapytanie ofertowe nr 11

 pn: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - terapia logopedyczna”.

 Załączniki:

 1. Treść Informacji

 31-12-2018

 Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania dotyczącego składania 

 ofert na zapytanie ofertowe nr 7

 pn: „Schronienie osób bezdomnych w ogrzewalni”.

 

Załączniki:

1. Treść Informacji

 

31-12-2018

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania dotyczącego składania 

ofert na zapytanie ofertowe nr 10

pn: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - rehabilitacja ruchowa”.

 

Załączniki:

1. Treść Informacji

 

31-12-2018

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania dotyczącego składania 

ofert na zapytanie ofertowe nr 6

pn: „Schronienie osób bezdomnych w noclegowni”.

 

Załączniki:

1. Treść Informacji

 28-12-2018

 

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

pn: „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Klucze w 2019 roku”.

Załączniki:

1. Treść Informacji

 

 

28-12-2018

 

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

pn: „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2019 roku”.

Załączniki:

1. Treść Informacji

 

 

28-12-2018

 

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

pn: „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2019 roku”.

Załączniki:

1. Treść Informacji

 

 

28-12-2018

 

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

pn: „Posiłek w szkole i w domu”, zadanie z zakresu dożywiania dzieci i dorosłych z terenu Gminy Klucze w 2019 r.”

Załączniki:

1. Treść Informacji

 

 

11-12-2018

 

Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – terapia logopedyczna

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 11 noclegownia
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2

 

 

11-12-2018

 

Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi - rehabilitacja ruchowa

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 10 noclegownia
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2

 

 

11-12-2018

 

Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: schronienie dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn ), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Klucze

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 9 noclegownia
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2

 

 

11-12-2018

 

Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia:  usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z usługami opiekuńczymi

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 8 noclegownia
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2

 

 

11-12-2018

 

Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: schronienie dla osób bezdomnych w ogrzewalni

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 7 noclegownia
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2

 

 

11-12-2018

 

Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: schronienie dla osób bezdomnych w noclegowni

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 6 noclegownia
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2

 

 

07-12-2018

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)
do zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonych konkursów ofert.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zostały wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 biorące udział w konkursie,
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości,
    co do bezstronności,
  • korzystają z pełni praw publicznych.


Dyrektor, spośród złożonych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za uczestnictwo w jej posiedzeniach członkom
nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Spotkania komisji odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach w godzinach pracy urzędu.

Informacja o ogłoszonych konkursach jest dostępna:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach;
  2. W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  3. Na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach: www.ops.gmina-klucze.pl

Wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zawierciańska 12, 32-310 Klucze, w terminie
do dnia 21.12.2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach www.ops.gmina-klucze.pl lub w pokoju nr 16 w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 642 84 67 wew. 52

 

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kluczach

 (-) Ryszard Kamionka

 

Konkurs ofert na obsługę dystrybucji żywności w 2019 r.

Konkurs ofert - Placówka Wsparcia Dziennego na 2019 r.

Konkurs ofert - Posiłek w szkole i w domu na 2019 r.

Konkursu Usługi opiekuńcze na 2019 r.

Zarządzenie o otwartym konkursie ofert na 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy.

 

14-09-2018

INFORMACJA o nierozstrzygnięciu - ogrzewalnia

INFORMACJA o nierozstrzygnięciu - noclegownia

 

 

 31-08-2018

INFORMACJA o rozstrzygnięciu postępowania

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach informuje o rozstrzygnięciu postępowania dotyczącego usługi schronienia osób bezdomnych.

Treść informacji

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące schronienie dla osób bezdomnych w noclegowni

31-08-2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące schronienie dla osób bezdomnych w noclegowni.

Załączniki:

1. Treść ogłoszenia
2. Oferta
3. Oświadczenie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące schronienie dla osób bezdomnych w ogrzewalni

31-08-2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące schronienie dla osób bezdomnych w ogrzewalni .

Załączniki:

1. Treść ogłoszenia
2. Oferta
3. Oświadczenie

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
18-05-2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450) do zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert.

Więcej >>

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
08-05-2018

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi związanej z projektem.

Więcej informacji:
Ogłoszenie pobierz
Formularz pobierz


OTWARTY KONKURS OFERT na
"Realizację usługi świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
18-12-2017

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Więcej informacji:
Ogłoszenie pobierz
Oferta, cenowa pobierz
Oświadczenie pobierz

OTWARTY KONKURS OFERT na
"Realizację usługi schronienia dla osób bezdomnych"
18-12-2017

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Klucze.

Więcej informacji:
Ogłoszenie pobierz
Oferta, cenowa pobierz
Oświadczenie pobierz

ODWOŁANIE NABORU NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
1-09-2017
  

Odwołanie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach.

Szczegóły: pobierz

 

NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
22-08-2017  

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko Głównego księgowego
w wymiarze 1 etat.

Szczegóły oferty: pobierz

OTWARTY KONKURS OFERT
17-05-2017

Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia kursów dla uczestników projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:
Szczegóły oferty oraz formularz 
pobierz

 

OTWARTY KONKURS OFERT
17-05-2017

Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:
Szczegóły oferty oraz formularz 
pobierz

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
30-12-2016

Wyniki otwartego konkursu ofert

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku  zobacz
Dożywianie osób dorosłych i ich rodzin z terenu Gminy Klucze w 2017 roku zobacz
Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2017 roku  zobacz
Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2017 roku  zobacz
Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2017 roku  zobacz

OTWARTY KONKURS OFERT na
"Obsługę dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2017 roku"
7-12-2016

Do pobrania:
Konkurs ofert na obsługę dystrybucji żywności w 2017 roku 
pobierz
Załącznik nr 1- oferta, harmonogram, kalkulacja pobierz

OTWARTY KONKURS OFERT 
"Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku"
7-12-2016

Do pobrania:
Ogłoszenie konkursu ŚDS 2017 r.
pobierz
Załącznik nr 1- oferta, harmonogram, kalkulacja pobierz

OTWARTY KONKURS OFERT 
"Dożywianie osób dorosłych i ich rodzin z terenu Gminy Klucze w 2017 roku"
7-12-2016

Do pobrania:
Konkurs ofert - dożywianie na 2017 r. pobierz
Załącznik nr 1- oferta, harmonogram, kalkulacja pobierz

OTWARTY KONKURS OFERT 
"Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2017 roku"

7-12-2016

Do pobrania:
Konkurs ofert OWOSIM na 2017 r. pobierz
Załącznik nr 1- oferta, harmonogram, kalkulacja pobierz

OTWARTY KONKURS OFERT 
"Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2017 roku"

7-12-2016

Do pobrania:
Konkurs ofert-Placówka Wsparcia Dziennego w 2017 r. pobierz
Załącznik nr 1 - oferta, harmonogram, kalkulacja 
pobierz

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ 
7-12-2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonych konkursów ofert.

więcej>>

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
25-11-2016

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU :

Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego z uczestniczkami projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji i formularz pobierz
 

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU :

Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego z uczestniczkami projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji i formularz pobierz

NOWE DRUKI W KONKURSACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
21-11-2016

Uprzejmie informujemy podmioty działające w sferze pożytku publicznego, że na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, od dnia 3 września 2016 r. obowiązują nowe druki składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, a także nowe formularze sprawozdań. 

Rozporządzenie, które zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (numer pozycji: 1300) określa:
1)  wzór oferty realizacji zadania publicznego, Załącznik nr 1 pobierz
2)  ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego, Załącznik nr 3 pobierz
3) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, Załącznik nr 5 pobierz
4) wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych  w trybie art. 16a tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu 
Załącznik nr 2 pobierz
Załącznik nr 4 pobierz
Załącznik nr 6 pobierz

Treść rozporządzenia (Rozporządzenie nr 1 pobierz)

Opublikowane wzory będą miały zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych 
w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy. 

Ponadto ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji. Poniżej zamieszczamy uproszczony wzór oferty i sprawozdania do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz.U.2016.570 z dnia 25.04.2016) (Rozporządzenie nr 2 pobierz)
tzw. „MAŁE GRANTY”:

  • uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego , o którym mowa w art.19 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uproszczona oferta pobierz)
  • uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego , o którym mowa w art.19 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uproszczony wzór sprawozdania pobierz)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU DOTACJI pobierz
7-11-2016

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.) na realizację zadania „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne październik- grudzień 2016”.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach informuje o udzieleniu dotacji w wysokości 7 100,00 zł dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach na wykonanie zadania publicznego „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne październik – grudzień 2016” w okresie od 07.11.2016 r.
do 30.12.2016 r.

MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY
31.10.2016

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.)

 więcej>>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU DOTACJI pobierz
29-2-2016

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) na realizację zadania „Obsługa wydawnictwa żywności w gminie Klucze przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – Edycja 1/2016”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach informuje o udzieleniu dotacji w wysokości 9 000,00 zł dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach na wykonanie zadania publicznego „Obsługa wydawnictwa żywności w gminie Klucze przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – Edycja 1/2016” w okresie od 26.02.2016 r. do 30.04.2016 r.

MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY
19-2-2016

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.)

 więcej>>

 

 

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

28-12-2018

 

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

pn: „Posiłek w szkole i w domu”, zadanie z zakresu dożywiania dzieci i dorosłych z terenu Gminy Klucze w 2019 r.”

Załączniki:

1. Treść Informacji

 

 

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.