Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Pelagii Feliksa

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Dopasuj rozmiar czcionki
Klub Integracji Społecznej funkcjonujący w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, rozpoczął swoją działalność w grudniu 2006 roku.
Jest to miejsce spotkań dla osób pozostających bez zatrudnienia, które poszukują pracy, możliwości własnego rozwoju, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i poznać osoby w podobnej sytuacji życiowej.
W Klubie zapewniamy profesjonalne i przyjazne podejście prowadzących na zajęciach grupowych i spotkaniach indywidualnych, dodatkowo uczestnicy otrzymują możliwość korzystania z komputera KIS i spotkań z innymi uczestnikami w klubowej atmosferze.
 
 
Kto może być uczestnikiem KIS
 
Uczestnikami KIS mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, w szczególności mogą to być:
 
1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,
2. uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej
4. chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
5. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
6. zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
7. uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej.
 
 
W Klubie Integracji Społecznej wspieramy w zakresie: 
 •  nabywania nowych kompetencji społecznych i zawodowych zwiększających szansę na rynku pracy,
 •  łagodzenia negatywnych skutków pozostawania bez pracy,
 •  wsparcia psychicznego w poradzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i zawodowymi,
 •  wsparcia doradczego w zakresie określenia ścieżki rozwoju zawodowego,
 •  motywowania do wprowadzania pozytywnych zmian w swoim życiu,
 •  szukania rozwiązań zmierzających do poprawy warunków socjalnych i materialnych,
 •  budowania wiary we własne możliwości pozwalającej na pełne, satysfakcjonujące uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.
Do zadań Klubu należy w szczególności: 
 •  prowadzenia poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego,
 •  przygotowuje i prowadzi szkolenia i warsztaty oraz grupy wsparcia,
 •  organizowanie zadań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 •  współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji działań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników Klubu.
 •  poradnictwo z zakresu informacji zawodowej,
 •  nieodpłatny dostęp do Internetu i telefonu w celu poszukiwania pracy dla Klientów Klubu,
 •  pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych, z możliwością napisania ich na komputerze.
 •  dostęp do aktualnych ofert pracy oraz szkoleń i kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje zawodowe.
 
Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne, bezpłatne i skierowane jest do mieszkańców gminy Klucze.
Warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
Wniosek o uczestnictwo w zajęciach kandydat składa za pośrednictwem pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach. Każda osoba korzystająca z oferty naszego Klubu ma możliwość rozwoju swoich umiejętności społeczno-zawodowych poprzez wzięcie udziału w różnorodnych zajęciach warsztatowych, edukacyjnych i konsultacjach indywidualnych dobranych do aktualnych potrzeb. Nasz zespół tworzą: dyrektor, psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny.
 

JEŻELI...Mieszkasz na terenie gminy Klucze, pozostajesz poza rynkiem pracy, nie pobierasz zasiłku z Urzędu Pracy, renty ani emerytury, potrzebujesz podnieść swoje kompetencje zawodowe i społeczne, chcesz poznać osoby z podobnymi doświadczeniami, masz dość poczucia bezradności i osamotnienia.
 
PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ I ZOBACZ JAK U NAS JEST !!
 

Klub Integracji Społecznej
ul. Zawierciańska 16
32-310 Klucze
tel. 32 642 84 67 lub 32 642 94 01 wew. 52

Pracownicy:

Monika Banyś – Starszy Specjalista Reintegracji Zawodowej

II piętro, pokój nr 17
tel. 32/642-84-67 lub 32/642-94-01, wew. 53
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

 

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.