Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Anieli Jerzego

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Dopasuj rozmiar czcionki

Flaga Polski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach informuje o rozpoczęciu realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, pochodzących ze środków Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Fundusz Solidarnościowy (100 % zadania)

a) opieka wytchnieniowa dzienna: 81 600,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden  tysięcy sześćset złotych 00/100),

b) opieka wytchnieniowa całodobowa68 544,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 00/100),

 

 

Celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoba zaangażowana na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będzie czasem dla siebie, który będzie mogła przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Z usług mogą skorzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, spełniający następujące kryteria:

1. miejsce zamieszkania na terenie Gminy Klucze;

2. sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością

  • w momencie ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

3. Niekorzystanie z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz oświadczeń osób ubiegających się o wsparcie.

 

Czas świadczenia usługi:

- Opieka wytchnieniowa dzienna - od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.

- Opieka wytchnieniowa całodobowa we wszystkie dni tygodnia oraz dni świąteczne.

 

Odpłatność: Opieka wytchnieniowa dzienna i całodobowa realizowana jest bezpłatnie w ramach Programu.

 

Tryb postępowania:

1)   pomoc wytchnieniowa przyznawana jest na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego opiekę,

2) do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny-Skali FIM ( do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach lub w siedzibie Ośrodka),
  •  kartę zgłoszenia do Programu " Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 ( do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach  lub w siedzibie Ośrodka).

 

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach,
ul. Zawierciańska 16, 32-310 Klucze

  • osobiście w godzinach urzędowania (poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30)
  • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej;

W 2021 roku ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego i limit 14 dni w ramach pobytu całodobowego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 32/ 642 84 67, 32/ 642 94 01

 

Załaczniki:

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.