Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Anieli Jerzego

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Dopasuj rozmiar czcionki

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.
Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. Poz.1007).

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

• dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,

• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dedykowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, (tj 792 zł na osobę w rodzinie lub 1051,50 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc udzielana jest w następującej formie:

• świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy),

• gorącego posiłku w punkcie wydawania żywności,

• obiadu dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Zgodnie z zawartą Umową Nr 1/2021,zawartą pomiędzy Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim, a Gminą Klucze na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku, Gmina Klucze uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 76 973 zł, całkowity koszt zadania wynosi 96 216, 25 zł.

 

Klucze, dn. 15-01-2021 r.

 

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.