Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Anieli Jerzego
Dopasuj rozmiar czcionki

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej


            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz.1057) do zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonych konkursów ofert.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zostały wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 biorące udział w konkursie,
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
  • korzystają z pełni praw publicznych.


Dyrektor, spośród złożonych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za uczestnictwo w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Spotkania komisji odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach w godzinach pracy urzędu.

Informacja o ogłoszonych konkursach jest dostępna:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach;
  2. W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  3. Na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach: www.ops.gmina-klucze.pl

Wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, w terminie do dnia 21.12.2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach www.ops.gmina-klucze.pl lub w pokoju nr 16 w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 642 84 67 wew. 52

 

 

Załączniki do pobrania ze strony BIP.

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.