Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Pelagii Feliksa
Dopasuj rozmiar czcionki

 

Grudzień 2018

 

31-12-2018

  Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania dotyczącego składania

  ofert na zapytanie ofertowe nr 9

  pn: „Usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) , którymi ostatni adres zameldowania jest Gmina Klucze”.

 Załączniki:

  1. Treść Informacji

 

 31-12-2018

 

 Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania dotyczącego składania

  ofert na zapytanie ofertowe nr 8

  pn: „Usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z usługami opiekuńczymi”.

 Załączniki:

  1. Treść Informacji

 

 31-12-2018

  Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania dotyczącego składania

 ofert na zapytanie ofertowe nr 11

  pn: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - terapia logopedyczna”.

 

 Załączniki:

  1. Treść Informacji

  31-12-2018

  Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania dotyczącego składania 

  ofert na zapytanie ofertowe nr 7

  pn: „Schronienie osób bezdomnych w ogrzewalni”.

 Załączniki:

 1. Treść Informacji

 

 

 31-12-2018

 Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania dotyczącego składania 

 ofert na zapytanie ofertowe nr 10

 pn: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - rehabilitacja ruchowa”.

  Załączniki:

 1. Treść Informacji

 

 31-12-2018

 Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania dotyczącego składania 

 ofert na zapytanie ofertowe nr 6

 pn: „Schronienie osób bezdomnych w noclegowni”.

 Załączniki:

 1. Treść Informacji

 28-12-2018

 

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

 na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 pn: „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Klucze w 2019 roku”.

 

Załączniki:

1. Treść Informacji

 

28-12-2018

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

 na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 pn: „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2019 roku”.

Załączniki:

1. Treść Informacji

 

 

28-12-2018

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

 na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 pn:„Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2019 roku”.

Załączniki:

1. Treść Informacji

 

 

28-12-2018

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

 na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 pn: „Posiłek w szkole i w domu”, zadanie z zakresu dożywiania dzieci i dorosłych z terenu Gminy Klucze w 2019 r.”

Załączniki:

1. Treść Informacji

 

 

24-12-2018

życzenia świąteczne

11-12-2018

Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – terapia logopedyczna

 

Załączniki:

 

1. Zapytanie ofertowe nr 11 noclegownia
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2

 

11-12-2018

Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi - rehabilitacja ruchowa

 

Załączniki:

 

1. Zapytanie ofertowe nr 10 noclegownia
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2

 

11-12-2018

Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: schronienie dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn ), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Klucze

 

Załączniki:

 

1. Zapytanie ofertowe nr 9 noclegownia
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2

 

11-12-2018

Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia:  usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z usługami opiekuńczymi

 

Załączniki:

 

1. Zapytanie ofertowe nr 8 noclegownia
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2

 

11-12-2018

Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: schronienie dla osób bezdomnych w ogrzewalni

 

Załączniki:

 

1. Zapytanie ofertowe nr 7 noclegownia
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2

 

11-12-2018

Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: schronienie dla osób bezdomnych w noclegowni

 

Załączniki:

 

1. Zapytanie ofertowe nr 6 noclegownia
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2

 

 

07-12-2018

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)
do zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonych konkursów ofert.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zostały wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 biorące udział w konkursie,
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości,
  co do bezstronności,
 • korzystają z pełni praw publicznych.


Dyrektor, spośród złożonych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za uczestnictwo w jej posiedzeniach członkom
nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Spotkania komisji odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach w godzinach pracy urzędu.

Informacja o ogłoszonych konkursach jest dostępna:

 1. W Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach;
 2. W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 3. Na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach: www.ops.gmina-klucze.pl

Wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zawierciańska 12, 32-310 Klucze, w terminie
do dnia 21.12.2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach www.ops.gmina-klucze.pl lub w pokoju nr 16 w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 642 84 67 wew. 52

 

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kluczach

 (-) Ryszard Kamionka

 

Konkurs ofert na obsługę dystrybucji żywności w 2019 r.

Konkurs ofert - Placówka Wsparcia Dziennego na 2019 r.

Konkurs ofert - Posiłek w szkole i w domu na 2019 r.

Konkursu Usługi opiekuńcze na 2019 r.

Zarządzenie o otwartym konkursie ofert na 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy.

 

 

Wrzesień 2018

14-09-2018

 

INFORMACJA o nierozstrzygnięciu - ogrzewalnia

INFORMACJA o nierozstrzygnięciu - noclegownia

 

 

Sierpień 2018

31-08-2018

INFORMACJA o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dotyczącego składania ofert na zapewnienie osobom bezdomnym schronienia z usługami opiekuńczymi.

Treść informacji

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące schronienie dla osób bezdomnych w noclegowni

31-08-2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące schronienie dla osób bezdomnych w noclegowni.

Załączniki:

1. Treść ogłoszenia
2. Oferta
3. Oświadczenie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące schronienie dla osób bezdomnych w ogrzewalni

31-08-2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące schronienie dla osób bezdomnych w ogrzewalni .

Załączniki:

1. Treść ogłoszenia
2. Oferta
3. Oświadczenie

Lipiec 2018

 17-07-2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach informuje, że od 01.07 do 31.12.2018 roku realizowany jest projekt pod nazwą: "Usłyszeć krzyk milczenia" w ramach Programu Osłonowego  "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
W ramach projektu przewidziano następujące działania:

- diagnoza zjawiska przemocy na terenie Gminy Klucze;  anonimowa ankieta
- uruchomienie grup wsparcia
- specjalistyczne poradnictwo

Dyżury będą pełnić specjaliści: psychoterapeuta, policjant, psycholog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny, prawnik w każdy czwartek w godzinach 15.30 - 17.30 w miesiącach  wrzesień - grudzień 2018r.

ponadto przewidziano:

- szkolenia dla osób działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- debatę społeczną dla seniorów pt. "Usłyszeć krzyk milczenia"
- seans filmowy dla społeczności lokalnej o tematyce przemocy w rodzinie

JEŚLI DOZNAJESZ PRZEMOCY, JESTEŚ JEJ ŚWIADKIEM, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !!! PRZYJDŹ, ZADZWOŃ!

ZAPRASZAMY OSOBY CHĘTNE DO UDZIAŁU;   KONTAKT OPS KLUCZE
NR. TEL. 32 642 84 67         32 642 94 01     WEWN. 42, 50 

 

Informacja o wolnym miejscu pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach

17-07-2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach informuje o wolnym miejscu pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach, ul. Zawierciańska 12. Stanowisko pracy: Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach - pełny etat.

Więcej >>

 

Czerwiec 2018
01-06-2018

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

pn: „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Klucze w 2018 roku”.

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 11.05.2018 r. konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej pn: „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Klucze w 2018 roku” do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach wpłynęła 1 oferta:

 1. Spółdzielni Socjalnej „MAŁOPOLANIN”, ul. Źródlana 3, 32-310 Kolbark,

Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne. Oceny dokonała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach NR: AŚS.0210.11.2017 z dnia 30 maja 2018r.

Decyzją Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach Spółdzielnia Socjalna „MAŁOPOLANIN” została wybrana do realizacji w/w zadania. Na realizację zadania w 2018r. przeznaczona zostanie kwota 98.000,00 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Maj 2018

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
18-05-2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450) do zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert.

Więcej >>

OTWARTY KONKURS OFERT na
„Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Klucze w 2018 r."
11-05-2018

Do pobrania:

Konkurs ofert - usługi opiekuńcze na 2018 r. pobierz
Załącznik nr 1- oferta, harmonogram, kalkulacja pobierz

ZARZĄDZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZACH z dnia 11 maja 2018 r.
11-05-2018
 

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

a) powierzenie realizacji zadania pn.: „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Klucze w 2018 r."

Szczegóły: pobierz

 

08-05-2018 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.

Zapytanie

1. Zapytanie PDF

2. Formularz PDF

 

 

KWIECIEŃ 2018

30-04-2018 

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018.240) na realizację zadania ,,Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Klucze".

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach informuje o udzieleniu dotacji w wysokości 10.000,00 zł dla Spółdzielni Socjalnej ,,MAŁOPOLANIN" ul. Źródlana 3, 32-310 Kolbark w okresie od dnia 02.05.2018r. do dnia 31.05.2018r.

 

19-04-2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  przez Spółdzielnię Socjalną ,,MAŁOPOLANIN” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r.450t.j).

Więcej >>

 

 03-04-2018

plakat

 

PISMO PROMOCYJNE

 

MARZEC 2018

 29-03-2018

 Życzenia

 

Aktywni zawodowo i społecznie

Zapraszamy do udziału w projekcie Aktywni zawodowo i społecznie realizowany jest w ramach IX osi priorytetowej Region spójny społecznie, 9.1 – Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.2 – Aktywna integracja projekty konkursowe, kwota dofinansowania projektu: 538 706,21 zł

Celem projektu jest aktywne włączenie 42 mieszkańców powiatu olkuskiego zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz poprawa oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.

Do kogo adresowany jest projekt?
Projekt dedykowany jest pełnoletnim osobom, które zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkują teren powiatu olkuskiego oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi w tym: niepełnosprawnością intelektualną lub osobą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • Osoby zamieszkujące teren objęty Programem Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa

W szczególności do projektu zapraszamy osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy, osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu oferujemy:

 • Płatne staże zawodowe w wymiarze 3 miesięcy,
 • Indywidualne dobrane szkolenia zawodowe,
 • Wsparcie specjalistów w tym: doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy, prawnika,
 • Bezpłatne warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się w dniu 27.02.2018 r. o godzinie 10.30 w Biurze projektu w Olkuszu ul. Szpitalna 5.

Nie czekaj zgłoś się już dziś!

Kiedy i gdzie można się zapisać?
I edycja projektu: 2018-01-01 - 2018-02-28
II edycja projektu: 2018-05-01 - 2018-06-30
Biuro projektu: Olkusz ul. Szpitalna 5

Załącznik:
TREŚĆ OGŁOSZENIA PDF.


STYCZEŃ 2018

 

Zapraszamy na rekrutacje prowadzoną na terenie Małopolski Zachodniej w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników. 

Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grupą docelową naszego projektu stanowią młodzi w wieku 15-29 lat zamieszkujący tereny Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki oraz chrzanowski), bierni zawodowo, którzy w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się. Projekt kierujemy przede wszystkim do osób poniżej 24 roku życia, o niskich kwalifikacjach oraz z niepełnosprawnością.

W ramach projektu oferujemy:

 •  szkolenia zawodowe plus stypendium szkoleniowe
 •  płatne staże
 •  opieka mentora
 •  pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 •  pośrednictwo pracy
 •  dofinansowanie przejazdów
 •  środki na zmianę miejsca zamieszkania –bon na zasiedlenie

 plakat

 


GRUDZIEŃ 2017

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
29-12-2017

Wyniki otwartego konkursu ofert 

Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku  zobacz
Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2018 roku zobacz
Dożywianie osób dorosłych i ich rodzin z terenu Gminy Klucze w 2018 roku  zobacz
Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2018 roku  zobacz

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ 
13-12-2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w związku z ogłoszeniem otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) do zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonych konkursów ofert.

więcej>>

OTWARTY KONKURS OFERT na
"Obsługę dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2018 roku"
6-12-2017

Do pobrania:

Konkurs ofert na obsługę dystrybucji żywności w 2018 roku pobierz
Załącznik nr 1- oferta, harmonogram, kalkulacja pobierz

OTWARTY KONKURS OFERT na
"Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2018 roku"
6-12-2017

Do pobrania:
Konkurs ofert - Placówka Wsparcia Dziennego w 2018 r. pobierz
Załącznik nr 1 - oferta, harmonogram, kalkulacja pobierz  

OTWARTY KONKURS OFERT na
"Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku"
6-12-2017

Do pobrania:
Konkurs ofert OWOSIM na 2018 r. pobierz
Załącznik nr 1- oferta, harmonogram, kalkulacja pobierz 

OTWARTY KONKURS OFERT na
"Dożywianie osób dorosłych i ich rodzin z terenu Gminy Klucze w 2018 roku"
6-12-2017

Do pobrania:
Konkurs ofert - dożywianie na 2018 r. pobierz
Załącznik nr 1- oferta, harmonogram, kalkulacja pobierz 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZACH z dnia 06 grudnia 2017 r.
6-12-2017  

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

a) powierzenie realizacji zadania pn.: „Dożywianie osób dorosłych i ich rodzin z terenu Gminy Klucze w 2018 roku”,
b) wsparcie realizacji zadania pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku”,
c) wsparcie realizacji zadania pn.: „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2018 roku”
d) wsparcie realizacji zadania pn. : „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2018 r.”

Szczegóły: pobierz

PAŹDZIERNIK 2017 

PROŚBA O WSPARCIE
18-10-2017  

Przekazujemy serdeczną prośbę pana Adama Popławskiego o wsparcie na zakup egzoszkieletu.

Szczegóły: pobierz

WRZESIEŃ 2017

ODWOŁANIE NABORU NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
1-09-2017  

Odwołanie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach.

Szczegóły: pobierz

SIERPIEŃ 2017

NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
22-08-2017
  

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko Głównego księgowego
w wymiarze 1 etat.

Szczegóły oferty: pobierz

ANKIETA
7-08-2017
  

Szanowni Państwo !
Urząd Gminy Klucze zaprasza do wypełnienia ankiety, która pozwoli zbadać sytuację osób starszych oraz osób niepełnosprawnych  i ich rodzin  z gminy Klucze. W związku z pracami nad  dokumentami strategicznymi, chcemy określić priorytetowe działania adresowane do tych grup społecznych, wynikające z potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Choć ankieta dotyczy różnych sfer życia, pragniemy zaznaczyć, że nie wszystkie działania leżą w
kompetencjach Urzędu Gminy i nie na wszystko władze lokalne mają wpływ. Mamy jednak nadzieję, że zdobyta wiedza,  pozwoli  nakreślić szeroki obraz sytuacji i wyznaczyć kluczowe wyzwania w tym obszarze dla  instytucji gminnych i partnerów społecznych.

Link do ankiety: przejdź do ankiety

LIPIEC 2017
12.07-2017

Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki realizowanego w ramach Działania 10.02, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 - 31.12.2018. 

W ramach projektu możesz skorzystać z: 

•  4 – miesięcznego płatnego stażu zawodowego (1200 zł brutto/osobę)

•  Zwrotu kosztów dojazdu na staż (100 zł/ m-c dla uczestnika) 

•  Szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych tj.: 

- prawo jazdy kat. B,
- w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych,
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. 

•  Warsztatów z zakresu makijażu i stylizacji paznokci. 

•  Doradztwa zawodowego (gdzie wykwalifikowani pracownicy pomogą Ci stworzyć m.in.
Twój indywidualny plan ścieżki zawodowej) 

Do projektu zapraszamy uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, a w szczególności obecnych jak i nowych słuchaczy CE SIGMA TARNÓW

Zgłoś się już teraz – rekrutacja trwa! Aby dowiedzieć się, jak dołączyć do projektu skontaktuj się z CE 

SIGMA :
Tel. 730 130 855
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.sigma.org.pl
https://www.facebook.com/ce.sigma/ 

  

MAJ 2017

29.05-2017

Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich.

Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać informacje na temat uzależnień behawioralnych, poradę i wsparcie. Uzależnienia behawioralne stanowią duży problem zdrowia publicznego w dzisiejszych czasach, badania pokazują, że np. 1/4 młodych mężczyzn jest zagrożona uzależnieniem od gier na pieniądze, a 1/3 młodych kobiet jest zagrożona uzależnieniem od zakupów. Kiedy jeden z członków rodziny zaczyna wykazywać objawy uzależnienia zaczynają się kłótnie, często pojawia się przemoc, relacje rodzinne ulegają pogorszeniu lub rodzina rozpada się.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
17-05-2017
 

Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia kursów dla uczestników projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:
Szczegóły oferty oraz formularz 
pobierz

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
17-05-2017
 

Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:
Szczegóły oferty oraz formularz 
pobierz

17.05-2017

Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST w Rzeszowie rozpoczyna realizację projektu ,,Szansa na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 30 osób niepełnosprawnych-głuchych/słabosłyszących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i utworzenie dla tych osób Centrum Integracji Społecznej, które powstanie w Tarnowie lub innym mieście woj. Małopolskiego. Powstanie CIS dla osób głuchych jest pierwszą taką inicjatywą w Polsce.

Czas trwania projektu 01.03.2017 r. do 31.03.2019 r. W ramach projektu będą realizowane zadania: poradnictwo psychologiczne, zawodowe, kursy: komputerowe, florystyczne, remontowo-budowlane, pośrednictwo pracy i staże zawodowe.

Plakat Szansa na lepsze jutro zobacz

17.05-2017

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje po raz kolejny Dni Otwarte Funduszy Europejskich w dniach 18-21 maja 2017r.

Jest to wydarzenie o charakterze ogólnopolskim. W związku z tym, Związek Centralny Dzieła Kolpinga włączył się w tą akcję i dnia 18 maja 2017r. w godzinach 10:00- 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przy ul. Rynek 1 w Olkuszu będzie promował swoje dwa projekty aktywizacyjne „Tak, potrafię" oraz „Małopolskie Aktywne Kobiety", które realizuje na terenie Województwa Małopolskiego.

W programie przewidywane jest: 

1. Prezentacja projektów „Tak, potrafię!" oraz „Małopolskie Aktywne Kobiety" 

2. Stoisko z ulotkami i broszurami nt. projektów 

3. Historia Dzieła Kolpinga w Polsce i na świecie 

4. Testy kompetencji i preferencji zawodowych 

5. Mały poczęstunek.

 


08-05-2017

 

08-05-2017

Szanowni Państwo

W związku z realizacją projektu: „Włącz się w obieg” realizowanego przez Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020, Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zapraszane są kobiety od 15 do 29 roku życia, które są osobami bezrobotnymi nie zarejestrowanymi w urzędzie pracy, zamieszkujące woj. małopolskie ze wskazaniem na obszary wiejskie.

W ramach projektu każda uczestniczka skorzysta z indywidualnego planu działania. I etapem jest spotkanie z doradcą zawodowym, kolejnym etapem II są szkolenia. Każda uczestniczka wybiera szkolenie, które najbardziej spełnia jej oczekiwania. Do dyspozycji są szkolenia z:programowania ECCC, grafiki komputerowej ECCC, tworzenia aplikacji internetowych ECCC, pracownika biurowego ECDL. III etapem jest pośrednik pracy, który pomoże uczestniczkom znaleźć prace.

Każda uczestniczka projektu ma zagwarantowane wynagrodzenie szkoleniowe, opłacenie egzaminu zewnętrznego i certyfikatu, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Biuro projektu mieści się w Krakowie na ul. Świętokrzyskiej 12 lok. 308.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.wlaczsie.biuroprojektu.eu 

MARZEC 2017

ZMIANA NA PLUS
28-03-2017

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Zmiana na PLUS” adresowanego do osób pracujących przewidzianych do zwolnienia, zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, odchodzących z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Więcej informacji zobacz

ZAPROSZENIE DLA MAŁOPOLSKICH AKTYWNYCH KOBIET
23-03-2017

Zaproszenie do wzięcia udziału w:

 • stażach
 • szkoleniach
 • zatrudnieniu

Więcej informacji zobacz

PROGRAM POMOCY DZIECIOM
23-03-2017

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Więcej informacji zobacz

CO WYBRAĆ? STOWARZYSZENIE, FUNDACJĘ, CZY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ?
3-03-2017

BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH zaprasza do udziału w spotkaniach pod tytułem 
CO WYBRAĆ? STOWARZYSZENIE, FUNDACJĘ, CZY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ?

17 MARCA, piątek w godzinach 17:00 – 19:00 
Miejska Biblioteka Publiczna
w Libiążu ul. Górnicza 11, Libiąż 

21 MARCA, wtorek w godzinach 17:00 – 19:00 
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej ARMZ
w Chrzanowie ul. Grunwaldzka 5, Chrzanów

Jeśli zadajecie sobie takie pytania lub macie wątpliwości to na spotkaniach 17 marca w Libiążu a 21 marca w Chrzanowie, będzie można porozmawiać z animatorką MOWES.

Będzie mowa o tym jak zacząć i jak Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych może Wam pomóc do tego się przygotować.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 

Liczba miejsc ograniczona! 

Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się między innymi: 

 •  jakie są różnice pomiędzy stowarzyszeniem, fundacją, a spółdzielnią socjalną?
 •  co może nam pomóc w podjęciu decyzji?
 •  czy rzeczywiście największym wyzwaniem jest rejestracja?
 •  co warto zadbać, żeby dobrze się przygotować do prowadzenia organizacji?
 •  różnorodność działań organizacji, dobre praktyki i przykłady organizacji,
 •  o wsparciu ze strony Biura Inicjatyw Społecznych dla tworzących się organizacji pozarządowych w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Na spotkania zapraszamy szczególnie mieszkańców Libiąża, Chrzanowa oraz powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.

Spotkanie w Libiążu 17.03.2017 r. piątek w godzinach 17:00 do 19:00.
Rejestracja uczestników trwa do 14.03.2017 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15.00 tel. 12 418 00 77.

Spotkanie w Chrzanowie 21.03.2017 r. wtorek w godzinach 17:00 do 19:00.
Rejestracja uczestników trwa do 18.03.2017 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15.00 tel. 12 418 00 77.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Informator pobierz
Plakat pobierz

BO JAK NIE MY TO KTO?”
2-03-2017 

Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM projekcie pn.„ BO JAK NIE MY TO KTO?”

Firma ProBiznes Marta Krawczyk z siedzibą w Olkuszu realizuje projekt pn. „Bo jak nie my to kto?”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Jeśli jesteś kobietą i chcesz:

 •  znaleźć pracę,
 •  zdobyć kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Zgłoś się do udziału w BEZPŁATNYM projekcie.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa kobiet powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia i zamieszkujących w jednym z powiatów: miechowskim, olkuskim lub chrzanowskim.

W ramach projektu oferujemy:

1. Płatne staże zawodowe w wymiarze 5 miesięcy.

2. Indywidualne dobrane szkolenia w zawodach w zależności od potrzeb uczestnika.

3. Spotkania ze specjalistami: doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, psychologiem oraz

mentorem.

Dodatkowo oferujemy: zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem do 7 lat bądź osobą zależną.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety:

 •  powyżej 30 roku życia,
 •  pozostające bez zatrudnienia,
 •  zamieszkałe w powiecie olkuskim, chrzanowskim lub miechowskim.

w tym szczególnie osoby:

 •  powyżej 50 roku życia,
 •  z niepełnosprawnościami,
 •  powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Ostatnie wolne miejsca czekają na Ciebie!

Nie czekaj zgłoś się już dziś!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się: 03.03.2017r. o godzinie 11.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu al. 1000-lecia 15c.

Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu: 784 036 561
lub w Biurze projektu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 w Olkuszu,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
http://probiznes-olkusz.pl/

pobierz

LUTY 2017

NIEPEŁNOSPRAWNI AKTYWNI NA RYNKU PRACY
20-02-2017 
 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza III etap rekrutacji do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”.

Termin rekrutacji: od 20 do 24 lutego 2017 r. w godz. 9:00-15:00.
Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
-  w wieku 30+;
- niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia);
- mieszkające na terenie województwa małopolskiego;
- bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo, w tym osoby opiekujące się osobami zależnymi.
 
Formy wsparcia, m.in.:
 - szkolenia zawodowe,
- staże zawodowe,
- indywidualne poradnictwo zawodowe,
- indywidualne pośrednictwo pracy,
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- indywidualne wsparcie motywacyjne (psychologiczne).
 
Strona projektu:
Biuro projektu:
ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów

PODARUJ 1% PODATKU DLA DARIUSZA BAZANA
03-02-2017 

Przekazujemy serdeczną prośbę pana Dariusza Bazana
o wsparcie poprzez przekazanie 1% swojego podatku:

„Jestem osobą niepełnosprawną od urodzenia z postępującym zanikiem mięśni kończyn dolnych z dużym przemieszczaniem się obecnie na górną część ciała. Od kilku lat poruszam się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Z każdą chwilą dolegliwość pogłębia się i coraz trudniej jest mi poruszać się samodzielnie.
Z tego też powodu mam bardzo zwiększone wydatki na rehabilitację, aby utrzymać się w miarę w jakiejś formie oraz jestem zmuszony sukcesywnie likwidować bariery architektoniczne w mieszkaniu i dostosować je do mojej
niepełnosprawności abym mógł w miarę normalnie poruszać się i bezpiecznie żyć i funkcjonować, ale nie mam na to wystarczającej sumy pieniędzy, ponieważ jestem na rencie inwalidzkiej, która nie jest zbyt wysoka.

Środki na ten cel zmuszony jestem szukać właśnie w taki sposób.
Proszę, zatem o podarowanie mi tego 1% podatku zamiast dać go do dyspozycji Urzędowi Skarbowemu.
Już teraz bardzo dziękuję za okazaną wyrozumiałość i za każdą kwotę przekazaną na mój cel.

Z poważaniem Dariusz Bazan
tel. kom. 603 277 308; e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jak przekazać 1% podatku?
Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 37, 38), należy wpisać:
Numer KRS:0000037904, a w sekcji Informacje uzupełniające pole „Cel szczegółowy 1%” koniecznie należy wpisać:
8225 BAZAN DARIUSZ
dokładnie w takiej kolejności i formacie (Nie używać znaków interpunkcyjnych. Bez tego opisu pieniądze trafią bezpośrednio do fundacji a nie dla konkretnej osoby).

Aby przekazać 1 procent podatku, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym w odpowiednim polu jego kwotę, numer wpisu do KRS organizacji pożytku publicznego oraz obowiązkowo pole informacje uzupełniające. Samym przelewem zajmie się urząd skarbowy.

Przez cały rok można wpłacać na konto:
Subkonto w Fundacji „Zdążyć z pomocą”
Numer konta:
(Bank Pekao S.A.)
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
lub
(Bank BPH S.A.)
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Koniecznie z dopiskiem:
8225 BAZAN DARIUSZ – Darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
(kolejność i format wpisywania opisu jest bardzo istotny gdyż bez tego opisu pieniądze trafią bezpośrednio do fundacji a nie dla konkretnej osoby).

Fundacja „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
tel. 22 486 96 99 wew. 5 lub 6, faks 22 448 71 77
Strona internetowa:
http://dzieciom.pl/podopieczni/8225”

Podaruj 1% swojego podatku dla Dariusza Bazana zobacz

PODARUJ 1% PZN OLKUSZ
02-02-2017 

APEL
Podaruj 1% PZN Olkusz

Polski Związek Niewidomych posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Oznacza to, że osoby fizyczne mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji. Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na realizację celów statutowych, (aktywizację społeczną i zawodową naszych niewidomych.)
Koło PZN w Olkuszu działa na terenie Powiatu olkuskiego nieprzerwanie od ponad 1950 roku
Obejmujemy wsparciem osoby niewidome oraz słabowidzące niejednokrotnie obciążone dodatkową niepełnosprawnością. W PZN Olkusz pracujemy społecznie niosąc swoją postawą i zaangażowaniem pomoc nowo ociemniałym kolegom.

To tylko 1%, a tak wiele znaczy dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Ty też możesz pomóc wpisz nr KRS: 0000088851,
cel szczegółowy: PZN Koło Powiatowe Olkusz, Urząd Skarbowy dopełni za Ciebie resztę formalności.

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE
Zarząd Koła PZN w Olkuszu przyszłym ofiarodawcom składa serdeczne podziękowania.

Podaruj 1% PZN Olkusz zobacz

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
25-01-2017 

Zapraszamy serdecznie do korzystania z oferty Punktu Interwencji Kryzysowej, działającego na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach.
W ramach swoich działań, Punkt Interwencji Kryzysowej w Kluczach świadczy specjalistyczne poradnictwo:

 • prawne,
 • psychologiczne,
 • pedagogiczne,
 • socjalne.

W każdy czwartek (po wcześniejszych zapisach w pokoju nr 32, bądź pod nr tel. 32/642-84-67 lub 32/642-94-01) skorzystać można z porady prawnika, psychologa, pedagoga, kuratora sądowego, oraz pracownika socjalnego. Specjaliści dostępni są w godzinach: 15:30-17:30.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SERWIS" - REKRUTAJA
25-01-2017 

Spółdzielnia socjalna „Serwis” prowadzić będzie rekrutację w dn. 6-10.02.2017 do projektu stażowo-szkoleniowego „Łamiemy bariery – młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2.Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Rekrutować mogą osoby niepełnosprawne spełniające następujące kryteria:

 • Posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie z poradni specjalistycznej o pozostawaniu w leczeniu
 • Mieszkające na terenie województwa małopolskiego
 • W wieku 15-29 lat
 • Pozostające bez zatrudnienia, bezrobotne zarejestrowane w PUP Województwa Małopolskiego lub bierne zawodowo
 • Nieuczestniczące w szkoleniu ani kształceniu (nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, wyjątek stanowią studenci zaoczni)

Dla Uczestników przewidziano staże zawodowe, które będą trwały średnio 6 miesięcy. Za udział w stażu przewidziane jest stypendium stażowe w wysokości 1280,26 zł brutto/mc. Dodatkowo Uczestnikom Projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiedniej osoby.

W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, opieką trenera zatrudnienia wspieranego, a także asystenta osoby niepełnosprawnej.

Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.

Rekrutacja prowadzona będzie w biurze na ul. Św. Anny 5, parter, 33-100 Tarnów, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Rekrutacja, spotkania ze specjalistami oraz staże możliwe na terenie Myślenic

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:
Małgorzata Zborowska
Agnieszka Jawor Tel. 510 964 917
www.mlodziniepelnosprawni.pl

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w dniach 12-16.12.2016r. w godz. od 9:00 do 15:00 w biurze projektu w Tarnowie (ul. Św. Anny 5 na parterze).

ZAWODOWY KOMPAS - program zwiększania obecności osób młodych na małopolskim rynku pracy
19-01-2017 

"ZAWODOWY KOMPAS - program zwiększania obecności osób młodych na małopolskim rynku pracy"
Projekt jest realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.2.

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest 69 osób młodych, niepracujących, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w wieku 18-29 lat zamieszkujących na obszarze woj. małopolskiego, wywodzących się wyłącznie z 3 podgrup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • zamieszkujących tereny wiejskie położone poza ZIT,
 • osób niepełnosprawnych,
 • rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.

W projekcie można skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Kompleksowe wsparcie doradcze – indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem.
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy.
 • Kursy i szkolenia zakończone egzaminem kwalifikacyjnym:
 • Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną,
 • Kurs księgowego I stopnia
 • Inne kursy w ramach bonów szkoleniowych, umożliwiające nabycie kwalifikacji zgodnie z predyspozycjami zawodowymi i potrzebami rynku pracy.
 • Bony na zasiedlenie.
 • Staże zawodowe. 

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na naszej stronie internetowej www.zawodowy.kompass-consulting.pl
a także pod numerem telefonu 504 827 342.
Zapraszamy do  kontaktu.

PROJEKT „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”
19-01-2017 

JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”

Grupą docelową naszego projektu stanowią młode osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujący tereny Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki oraz chrzanowski), bierni zawodowo, którzy w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się. Projekt kierujemy przede wszystkim do osób poniżej 24 roku życia, o niskich kwalifikacjach oraz z niepełnosprawnością. 

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Małopolski Zachodniej w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników,
nie dłużej jednak niż do 31 października 2017 roku.

                
W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia zawodowe plus stypendium szkoleniowe
 • płatne staże
 • opieka mentora
 • pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 • pośrednictwo pracy
 • dofinansowanie przejazdów
 • środki na zmianę miejsca zamieszkania – bon na zasiedlenie 


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z
Regionalnym Biurem Projektu znajdującym się w siedzibie Stowarzyszenia KLUCZ w Kolbarku,
ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze,
czynnym w godzinach 8:00-15:00
lub telefonicznie: 791 332 900.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.jmm.net.pl/jakniewytokto

 

 

DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU
18-01-2017 

Mamy przyjemność poinformować, że Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES), którego liderem jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, a partnerami: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy otrzymał dofinansowanie na realizację projektu: ,,MOWES- Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej- Małopolska Zachodnia”.

 

 

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2016

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2015 

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2014

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.