Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Anieli Jerzego
Dopasuj rozmiar czcionki

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ 
7-12-2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 
do zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonych konkursów ofert.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zostały wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 biorące udział w konkursie,
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
  • korzystają z pełni praw publicznych.

Dyrektor, spośród złożonych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za uczestnictwo w jej posiedzeniach członkom 
nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Spotkania komisji odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach w godzinach pracy urzędu.

Informacja o ogłoszonych konkursach jest dostępna:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach;

  2. W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

  3. Na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach: www.ops.gmina-klucze.pl

Wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zawierciańska 12, 32-310 Klucze, w terminie 
do dnia 14.12.2016r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach www.ops.gmina-klucze.pl lub w pokoju nr 5 w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 642 84 67 wew. 35

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kluczach
Ryszard Kamionka

Formularz zgłoszeniowy pobierz

 

 

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.