Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Anieli Jerzego
Dopasuj rozmiar czcionki

GRUDZIEŃ 2016

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
30-12-2016 

Wyniki otwartego konkursu ofert 

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku  zobacz
Dożywianie osób dorosłych i ich rodzin z terenu Gminy Klucze w 2017 roku zobacz
Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2017 roku  zobacz
Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2017 roku  zobacz
Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2017 roku  zobacz

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
12-12-2016 

9 grudnia 2016 roku, pracownicy naszego Ośrodka wzięli udział w szkoleniu „Wykorzystanie technik neuropsychologicznych w procesie detekcji kłamstwa”. Szkolenie poprowadził specjalista w tej dziedzinie, konsultant ds. neuropsychologii i public relations – Franciszek A. Małecki – Trzaskoś. 
Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę dotyczącą procesu wykrywania kłamstwa, sposobów wydobywania prawdy, a także społecznej i antropologicznej genezy kłamstwa. Udział w szkoleniu i warsztatach pozwolił nabyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu neurologii, psychologii, seksuologii, socjologii, antropologii, czy etnografii.

 

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE
12-12-2016 

W czwartek,  8 grudnia 2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach odbyła się zabawa mikołajkowa „Mikołajki, Mikołajki, to jest taki wieczór z bajki”. Na licznie przybyłe dzieci z ich rodzinami czekało mnóstwo atrakcji. Dzieci w oczekiwaniu na Mikołaja wykonywały prace plastyczne, na których królował oczywiście św. Mikołaj. W trakcie zabawy na młodsze dzieci czekało artystyczne malowanie twarzy. W przerwie od zabawy dzieci otrzymały poczęstunek, a na zakończenie Mikołaj rozdał dzieciom symboliczne prezenty. Każde dziecko mogło zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem i jego pomocnikami. 

 

OTWARTY KONKURS OFERT na
"Obsługę dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2017 roku"
7-12-2016

Do pobrania:

Konkurs ofert na obsługę dystrybucji żywności w 2017 roku pobierz
Załącznik nr 1- oferta, harmonogram, kalkulacja pobierz

OTWARTY KONKURS OFERT na
"Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku"
7-12-2016

Do pobrania:
Ogłoszenie konkursu ŚDS 2017 r. pobierz
Załącznik nr 1- oferta, harmonogram, kalkulacja pobierz

 OTWARTY KONKURS OFERT na
"Dożywianie osób dorosłych i ich rodzin z terenu Gminy Klucze w 2017 roku"
7-12-2016

Do pobrania:
Konkurs ofert - dożywianie na 2017 r. pobierz
Załącznik nr 1- oferta, harmonogram, kalkulacja pobierz 

OTWARTY KONKURS OFERT na

"Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2017 roku"
7-12-2016

Do pobrania:
Konkurs ofert OWOSIM na 2017 r. pobierz
Załącznik nr 1- oferta, harmonogram, kalkulacja pobierz 

OTWARTY KONKURS OFERT na
"Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2017 roku"
7-12-2016

Do pobrania:
Konkurs ofert - Placówka Wsparcia Dziennego w 2017 r. pobierz
Załącznik nr 1 - oferta, harmonogram, kalkulacja pobierz  

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ 
7-12-2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonych konkursów ofert.

więcej>>

FRED GOES NET
2-12-2016 

W dniu 30.11.2016 asystenci rodziny z naszego Ośrodka Pomocy Społecznej brali udział w spotkaniu dotyczącym nowatorskiego programu profilaktycznego „Fred goes net”, którym objęta jest również nasza gmina.
„Fred goes net” to program profilaktyczny skierowany do młodych osób w wieku 14-21 lat, które okazjonalnie używają substancji psychoaktywnych. Program realizowany jest w formie ośmiogodzinnych warsztatów, w grupach 6- 12 osobowych. Udział w programie jest darmowy.
Warunkiem skierowania na program profilaktyczny jest odnotowanie związku z narkotykami, bądź alkoholem. Osoba kierowana na program, nie może być osobą uzależnioną, mieć doświadczenia z placówkami terapii uzależnień, czy mieć problemy prawne związane z nadużywaniem alkoholu i/lub narkotyków. Do udziału w programie młodego człowieka mogą skierować instytucje, a także rodzina, która zauważyła problem z używaniem substancji psychoaktywnych.

LISTOPAD 2016

WYJAZD
29-11-2016

W dniu 19.11.2016 roku młodzież biorąca udział w projekcie „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 wzięła udział w zajęciach edukacyjnych. Projekt realizowany jest przez Gminę Klucze – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Zajęcia odbyły się w SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym i dotyczyły działalności akademickich biur karier. W warsztatach udział wzięli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

   

 

  

 

  

 

 

Projekt współfinansowany z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
25-11-2016

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU :

Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego z uczestniczkami projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji i formularz pobierz


W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU :

Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego z uczestniczkami projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji i formularz pobierz 

NOWE DRUKI W KONKURSACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
21-11-2016

Uprzejmie informujemy podmioty działające w sferze pożytku publicznego, że na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, od dnia 3 września 2016 r. obowiązują nowe druki składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, a także nowe formularze sprawozdań. 

Rozporządzenie, które zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (numer pozycji: 1300) określa:

1)  wzór oferty realizacji zadania publicznego, Załącznik nr 1 pobierz
2)  ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego, Załącznik nr 3 pobierz
3) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, Załącznik nr 5 pobierz
4) wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych  w trybie art. 16a tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu 
Załącznik nr 2 pobierz
Załącznik nr 4 pobierz
Załącznik nr 6 pobierz

Treść rozporządzenia (Rozporządzenie nr 1 pobierz)

Opublikowane wzory będą miały zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy. 

Ponadto ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji. Poniżej zamieszczamy uproszczony wzór oferty i sprawozdania do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz.U.2016.570 z dnia 25.04.2016) (Rozporządzenie nr 2 pobierz)

tzw. „MAŁE GRANTY”:

 

  • uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego , o którym mowa w art.19 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uproszczona oferta pobierz)
  • uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego , o którym mowa w art.19 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uproszczony wzór sprawozdania pobierz)

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU DOTACJI pobierz
7-11-2016

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.) na realizację zadania „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne październik- grudzień 2016”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach informuje o udzieleniu dotacji w wysokości 7 100,00 zł dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach na wykonanie zadania publicznego „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne październik – grudzień 2016” w okresie od 07.11.2016 r.
do 30.12.2016 r.

 

 

PAŹDZIERNIK 2016

MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY

31.10.2016

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.) 

 więcej>>

WRZESIEŃ 2016

WAKACYJNE WSPOMNIENIA
19.09.2016

Wakacyjne wspomnienia
Tegoroczne wakacje dla grupy młodzieży z Gminy Klucze okazały się niezwykle udane. Dzięki funduszom z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Projektu „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016, grupa 12 osób w wieku 15-18 lat spędziła 5 dni sierpnia, od 3 do 7, w Istebnej. Gościnny okazał się kompleks „Zagroń”, w którym na uczestników czekały liczne atrakcje. Mogli korzystać z basenu, sauny, siłowni. Pogoda była piękna zatem piesze wycieczki odbywały się niemal codziennie.

Pierwszego dnia w Wiśle młodzież zdobyła skocznię Adama Małysza, a wieczorem przy grillu i ognisku, poznała się wspólnie wraz z opiekunami. Harmonogram wyjazdu był bardzo napięty, zatem każdego dnia wiele się działo. Była nauka, warsztaty, projekty i rysunki. W Cieszynie miało miejsce zwiedzanie Fundacji Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem” - or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wej, która m.in. zajmuje się wspieraniem podmio­tów ekonomii spo­łecz­nej, spół­dziel­ni so­cjal­nych i przedsiębiorstw spo­łecz­nych. Na pewno to ogromne doświadczenie dla uczestników, którzy z zainteresowaniem słuchali historii powstania miejsca, zakresu działań i skali, na jaką wolontariusze i pracownicy Fundacji pomagają innym ludziom- wykluczonym, bezdomnym, z problemami. Jednak, by zobaczyć więcej, nie obyło się bez krótkiego wypadu na czeską stronę Cieszyna. Przecież czekolada „Studencka” ma swój wyjątkowy smak i trzeba ją było kupić.

W kolejnych dniach też się działo!! Wysiłek umysłowy szedł w parze z fizycznym. Po wyczerpujących zajęciach między innymi o tematyce edukacji obywatelskiej, samoorganizacji i reprezentacji środowiskowej, trzeba było „rozprostować kości”. W parku linowym wszyscy- chłopcy, dziewczęta no i oczywiście, co odważniejsi opiekunowie, zdobywali kolejne poziomy wysokości, czym pokonywali swe słabości. Każdy chciał być najwytrwalszy!

Istebna w niedzielę żegnała grupę piękną pogodą, więc żal było opuszczać tak wspaniałe miejsce. Jednak wszystko, co dobre szybko się kończy, to i wyjazd miał swój kres. W drodze powrotnej był jeszcze czas na zakup pamiątek, oscypków i zjedzenie pysznych lodów w Wiśle. Nikt się nie smucił, bo w autokarze rozbrzmiewał gromki śpiew.

Warto podejmować działania i wykorzystywać możliwości, które przyczyniają się do tego, że nawet w czasie wakacji można się wiele nauczyć, niekoniecznie siedząc nad książkami w ławce szkolnej. Uczestnicy Projektu będą się jeszcze spotykać, gdyż mają do wykonania kilka zadań. Przed nimi m.in. wolontariat i zajęcia z zakresu podstawowych form przedsiębiorczości społecznej, promowania i wsparcia spółdzielczości uczniowskiej. Na pewno z wielką przyjemnością spędzą wspólnie czas, bo nowe znajomości czy przyjaźnie warto podtrzymywać.
Tekst: Marzena Wojtacha

   

Projekt współfinansowany z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

AKCJA AKTYWIZACJA YEI
19.09.2016

Punkt pośrednictwa pracy rozpoczyna nabór uczestników do projektu „AKCJA AKTYWIZACJA YEI”

Szczegółowe informacje można znaleźć

w PUNKCIE POŚREDNICTWA PRACY W KLUCZACH
32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1 – pokój nr 7
tel. 32/642 85 08, 642 84 39 wew. 67
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Plakat informacyjny zobacz

PROJEKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
15.09.2016

Zgłoś się do naszego projektu ZAPROJEKTUJ SUKCES!

Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej.

 więcej>>

SENIORALNA SZKOŁA WOLONTARIATU
15.09.2016

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza
osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie województwa małopolskiego
do BEZPŁATNEGO udziału w SENIORALNEJ SZKOLE WOLONTARIATU.

Celem  projektu jest kompleksowe przygotowanie starszych osób do aktywności społecznej w formie wolontariatu. W tym celu dla takich osób przygotowaliśmy szkolenia "Senioralna Szkoła Wolontariatu" oraz wizytę studyjną do Warszawy do placówek aktywnie współpracujących z wolontariuszami-seniorami.

więcej>>

SIERPIEŃ 2016

STYPENDIA SZKOLNE
22-08-2016

 

Informujemy, że z dniem 01.09.2016 r. można ubiegać się o przyznanie stypendiów szkolnych na rok 2016/2017.  Wnioski można pobierać w sekretariacie OPS w Kluczach.  

 

Prosimy o składanie kompletu dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 15. 09.2016r  w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr. tel. 32 642-84-67, 32 642-94-01.

 

więcej>>

LIPIEC 2016

PROJEKT "NIEPEŁNOSPRAWNY PRACOWNIK 30+
19-07-2016

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej>>

"ROZPOCZNIJ OD NOWA!" - PROJEKT DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
10-07-2016

Projekt „Rozpocznij od nowa!(...)” skierowany jest do 70 osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP), którzy nie uczestniczą w kształceniu oraz szkolnictwie (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących województwo małopolskie. Głównym celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez wymienioną grupę docelową poprzez skorzystanie z szerokiej oferty wsparcia.

więcej>>

REALIZACJA PROJEKTU
10-07-2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach informuje o realizacji projektu:

„Aktywne postawy młodzieży- podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska”- edycja 2016 realizowanego w terminie lipiec- grudzień 2016 r., pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest wzmocnienie uczestnictwa w środowisku lokalnym osób młodych, w wieku 15-24 lata, z terenu wiejskiej Gminy Klucze, aktywizacja społeczna i edukacja z zakresu przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy, szerzenia idei wolontariatu oraz uczenia się przez całe życie.

Projekt współfinansowany z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach
ul. Zawierciańska 12
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30;
telefon 32 642 84 67 wew. 53,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

STAŻE I SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
5-07-2016

 Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM projekcie pn.„ BO JAK NIE MY TO KTO?”

 Informacje na temat projektu zobacz

KWIECIEŃ 2016

KONSULTACJE SPOŁECZNE
13-4-2016

Konsultacje społeczne- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Klucze na lata 2014- 2020.
Zapraszamy mieszkańców Gminy Klucze do skonsultowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Klucze na lata 2014- 2020.
Państwa opinie i uwagi będą dla nas bardzo cenne.
Dokument wraz z formularzem zgłaszania uwag/propozycji znajduje się na stronie internetowej urzędu Gminy i BIP. 

LUTY 2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU DOTACJI pobierz
29-2-2016

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) na realizację zadania „Obsługa wydawnictwa żywności w gminie Klucze przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – Edycja 1/2016”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach informuje o udzieleniu dotacji w wysokości 9 000,00 zł dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach na wykonanie zadania publicznego „Obsługa wydawnictwa żywności w gminie Klucze przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – Edycja 1/2016” w okresie od 26.02.2016 r. do 30.04.2016 r.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
19-2-2016

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Fund for Europen Aid to the Most Deprived – FEAD).

więcej>>

MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY
19-2-2016

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.)

 więcej>>

 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
12-2-2016

W związku z „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”,

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach w dniach 22-26 luty 2016 r. będą pełnili dyżury specjaliści

więcej>>

 

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.