Funkcjonowanie Domu Seniora+ wstecz

Rekrutacja do projektu

25 maja 2020

Rekrutacja do projektu „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+” rozpoczęta!

1 czerwca 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja do udziału w projekcie realizowanym przez Gminę Klucze – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 p.n. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+”.

Szczegółowe informacje na temat projektu i procesu rekrutacji znajdują się poniżej:

Rekrutacja zakończy się 15 czerwca b.r. Sam projekt jednak realizowany jest do 31 grudnia 2022 roku, co oznacza, że w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, bez względu na etap realizacji projektu, do uczestniczenia w zajęciach dziennego domu zostanie zrekrutowana nowa osoba. Dlatego wszystkich zainteresowanych zachęcamy do bieżącego kontaktowania się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczach.

Podstawą zgłoszenia się do udziału w projekcie jest złożenie dwóch dokumentów rekrutacyjnych: wniosku o przyjęcie do Dziennego Domu SENIOR+ „Pustynna Oaza” w Chechle oraz oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach (parter, pokój nr 2) oraz poniżej:


Dokumenty przyjmowane będą w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 (kancelaria – parter, pokój nr 2), mailem lub pocztą.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach!

Pani Teresa Jurczyk – tel. 32/ 642 84 67, wew. 41

Pani Anna Murdzek – tel. 32/ 642 84 67, wew. 40

Pani Agnieszka Mucha – tel. 32/ 642 84 67, wew. 40

Skip to content