Funkcjonowanie Domu Seniora+ wstecz

Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami!

19 lipca 2021

Od kiedy w maju uczestnicy projektu „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ ” realizowanego przez Gminę Klucze – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 otrzymali możliwość powrotu do placówki, nie brakuje pomysłów i inspiracji na ciekawy sposób spędzania czasu.

Seniorzy dziennego domu w Chechle zostali nominowani przez uczestników Dziennego Domu Senior + w Ogrodzieńcu do przekazania iskierki przyjaźni osobom z autyzmem oraz ich rodzinom. Akcja pod nazwą „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami” została zainicjowana przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła w Jarosławiu, ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu.

Uczestnicy dziennego domu w Chechle bardzo chętnie podjęli wyzwanie. Motywem przewodnim challenge’u były niebieskie motyle, których dwa piękne drzewa Seniorzy wykonali wspólnie z instruktorką terapii zajęciowej Wiolą oraz opiekunkami Olą i Karoliną. Zaangażowanie Seniorów w powodzenie zadania, ogromna kreatywność i spontaniczność jak zwykle wzbudziły nasz podziw i uznanie.

Niech iskierka przyjaźni nie gaśnie w naszych sercach!

Opiekunki z Dziennego Domu SENIOR+ „Pustynna Oaza” w Chechle,

Ola i Karolina.

Skip to content