CUS w Gminie Klucze wstecz

Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych w kluczach za 2022 rok

12 kwietnia 2023

Z dniem 1 stycznia 2022 r. na mocy uchwały nr LIV/334/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 10 grudnia 2021 r. w Gminie Klucze została utworzona poprzez przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach nowa jednostka budżetowa pod nazwą Centrum Usług Społecznych w Kluczach (zwane dalej Centrum).

Centrum Usług Społecznych w Kluczach od 1 stycznia 2022 r. realizuje wszystkie zadania dotychczas realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach oraz nowe usługi społeczne.

Dzięki przekształceniu, Centrum jest bardziej aktywne w innych, nowych obszarach, takich jak wsparcie rodziny, kultura, edukacja, aktywność obywatelska, profilaktyka zdrowotna, sport czy rekreacja. Szczególną uwagą zostały objęte m.in. dzieci, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z problemem uzależnienia, osoby współuzależnione, a także całe rodziny, które wymagają pomocy lub specjalistycznego wsparcia.

Skip to content