CUS w Gminie Klucze wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – zajęcia – wrzesień

29 sierpnia 2022

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00

Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 wrzesień 2023 r.

L.p.Rodzaj zajęć                                (forma wsparciaw ramach projektu
z wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)
Prowadzący Termin realizacjiTermin zakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu                     (adres, nr sali)
datagodziny (od-do)częstotliwość
 Psychoedukacja  indywidualnaAdam Gżyl01.09.202215.30-16.301 raz w tygodniu 31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, sala nr 7
 Psychoedukacja  grupowaAdam Gżyl01.09.202216.30-17.301 raz w tygodniu 31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, sala nr 7
 Psychoedukacja  indywidualnaAdam Gżyl08.09.202215.30-17.301 raz w tygodniu31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, sala nr 7
 Psychoedukacja  indywidualnaAdam Gżyl15.09.202215.30-16.30 1 raz w tygodniu 31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, sala nr 7
 Psychoedukacja grupowaAdam Gżyl15.09.202216.30-17.301 raz w tygodniu 31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, sala nr 7
 Psychoedukacja indywidualnaAdam Gżyl22.09.202215.30-17.30 1 raz w tygodniu 31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, sala nr 7
 Psychoedukacja indywidualnaAdam Gżyl29.09.202215.30-16.301 raz w tygodniu31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, sala nr 7
 Psychoedukacja grupowaAdam Gżyl29.09.202216.30-17.301 raz w tygodniu31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, sala nr 7
Skip to content