CUS w Gminie Klucze wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – terapia indywidualna i grupowa – listopad

01 października 2022

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00

Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 września 2023 r.

L.p.Rodzaj zajęć
(forma wsparciaw ramach projektu
z wyszcze
gólnieniemzajęć
 grupowychi/lub
indywidualnych)
Prowadzący Termin realizacjiTermin zakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacji
danej formy
wsparcia
w ramach projektu

(adres, nr sali)
datagodziny (od-do)Ilość godzinczęstotliwość
1Terapia indywidualnaDaria Podsiadło
Andrzej Sarad
02.11.202213.00 – 18.0014.00 – 19.0055środa15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
2Terapia indywidualnaAndrzej Sarad
Paweł Baran
03.11.202213.00 – 19.0017.00 – 20.0063czwartek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
3Terapia grupowaSebastian Kołodziej
Paweł Baran
04.11.202217.00 – 19.0022piątek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
4Terapia indywidualnaSebastian Kołodziej
Paweł Baran
04.11.202219.00 – 20.0011piątek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
5Terapia indywidualnaSebastian Kołodziej
Anna Janiec-Świerczek
07.11.202215.00 – 20.0014.00 – 19.0055poniedziałek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
6Terapia indywidualnaSebastian Kołodziej
Anna Janiec-Świerczek
08.11.202214.00 – 20.0014.00 – 20.0066wtorek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
7Terapia indywidualnaDaria Podsiadło
Andrzej Sarad
09.11.202213.00 – 18.0014.00 – 19.0055środa15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
8Terapia indywidualnaAndrzej SaradPaweł Baran10.11.202213.00 – 19.0017.00 – 20.0063czwartek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
9Terapia grupowaSebastian Kołodziej
Paweł Baran
11.11.202217.00 – 19.0022piątek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
10Terapia indywidualnaSebastian Kołodziej
Paweł Baran
11.11.202219.00 – 20.0011piątek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
11Terapia indywidualnaSebastian Kołodziej
Anna Janiec-Świerczek
14.11.202215.00 – 20.0014.00 – 20.0056poniedziałek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
12Terapia indywidualnaSebastian Kołodziej
Anna Janiec-Świerczek
15.11.202214.00 – 20.0014.00 – 20.0066wtorek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
13Terapia indywidualnaDaria Podsiadło
Andrzej Sarad
16.11.202213.00 – 18.0014.00 – 19.0055środa15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
14Terapia indywidualnaAndrzej Sarad
Paweł Baran
17.11.202213.00 – 19.0017.00 – 20.0063czwartek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
15Terapia grupowaSebastian Kołodziej
Paweł Baran
18.11.202217.00 – 19.0022piątek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
16Terapia indywidualnaSebastian Kołodziej
Paweł Baran
18.11.202219.00 – 20.0011piątek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
17Terapia indywidualnaSebastian Kołodziej
Anna Janiec-Świerczek
21.11.202215.00 – 20.0014.00 – 20.0056poniedziałek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
18Terapia indywidualnaSebastian Kołodziej
Anna Janiec-Świerczek
22.11.202214.00 – 20.0014.00 – 20.0066wtorek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
19Terapia indywidualnaDaria Podsiadło
Andrzej Sarad
23.11.202213.00 – 18.0014.00 – 19.0055środa15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
20Terapia indywidualnaAndrzej Sarad
Paweł Baran
24.11.202213.00 – 19.0017.00 – 20.0063czwartek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
21Terapia grupowaSebastian Kołodziej
Paweł Baran
25.11.202217.00 – 19.0022piątek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
22Terapia indywidualnaSebastian Kołodziej
Paweł Baran
25.11.202219.00 – 20.0011piątek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
23Terapia indywidualnaSebastian Kołodziej
Anna Janiec-Świerczek
28.11.202215.00 – 20.0014.00 – 20.0056poniedziałek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
24Terapia indywidualnaSebastian Kołodziej
Anna Janiec-Świerczek
29.11.202214.00 – 20.0014.00 – 20.0066wtorek15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
25Terapia indywidualnaDaria Podsiadło
Andrzej Sarad
30.11.202213.00 – 18.0014.00 – 19.0055środa15.12.2022 Klucze, ul.
Rabsztyńska 3
Skip to content