CUS w Gminie Klucze wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – Psychoedukacja indywidualna i grupowa – listopad

27 października 2022

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00

Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 wrzesień 2023 r.

Lp.Rodzaj zajęć
 (forma wsparciaw ramach projektu
z wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)
Prowadzący Termin realizacjiTermin zakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacji danej
formy wsparcia w ramach projektu
(adres, nr sali)
datagodziny (od-do)częstotliwość
 1.Psychoedukacja
 indywidualna
Adam Gżyl03.11.202215.30-17.301 raz
w tygodniu 
31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16,
32-310 Klucze, sala nr 7
 2.Psychoedukacja  
indywidualna
Adam Gżyl10.11.202215.30-17.301 raz
w tygodniu
31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16,
32-310 Klucze, sala nr 7
 3.Psychoedukacja  
indywidualna
Adam Gżyl17.11.202215.30-17.30 1 raz
w tygodniu
 31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16,
32-310 Klucze, sala nr 7
 4.Psychoedukacja
grupowa
Adam Gżyl24.11.202215.30-17.30 1 raz
w tygodniu
 31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16,
32-310 Klucze, sala nr 7
Skip to content