CUS w Gminie Klucze wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – Psychoedukacja indywidualna i grupowa – grudzień

20 grudnia 2022

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00

Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 września 2023 r.

L.p.Rodzaj zajęć (forma wsparciaw ramach projektuz wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)Prowadzący  Termin realizacjiTerminzakończeniadanej formy wsparciaMiejsce realizacjidanej formywsparcia wramach projektu (adres, nr sali)
datagodziny (od-do)Ilośćgodzinczęstotliwość
1Terapia indywidualnaAndrzej SaradPaweł Baran01.12.202213.00 – 19.0017.00 – 20.0063czwartek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
2Terapia grupowaSebastian KołodziejPaweł Baran02.12.202217.00 – 19.0022piątek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
3Terapia indywidualnaSebastian KołodziejPaweł Baran02.12.202219.00 – 20.0011piątek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
4Terapia indywidualnaSebastian KołodziejAnna Janiec-Świerczek05.12.202215.00 – 20.0014.00 – 20.0066poniedziałek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
5Terapia indywidualnaSebastian KołodziejAnna Janiec-Świerczek06.12.202214.00 – 20.0014.00 – 20.0066wtorek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
6Terapia indywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad07.12.202213.00 – 18.0014.00 – 19.0055środa15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
7Terapia indywidualnaAndrzej SaradPaweł Baran08.12.202213.00 – 19.0017.00 – 20.0063czwartek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
8Terapia grupowaSebastian KołodziejPaweł Baran09.12.202217.00 – 19.0022piątek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
9Terapia indywidualnaSebastian KołodziejPaweł Baran09.12.202219.00 – 20.0011piątek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
10Terapia indywidualnaSebastian KołodziejAnna Janiec-Świerczek12.12.202215.00 – 20.0014.00 – 20.0046poniedziałek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
11Terapia indywidualnaSebastian KołodziejAnna Janiec-Świerczek13.12.202214.00 – 20.0014.00 – 20.0055wtorek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
12Terapia indywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad14.12.202213.00 – 18.0014.00 – 19.0055środa15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
13Terapia indywidualnaAndrzej SaradPaweł Baran15.12.202213.00 – 19.0017.00 – 20.0063czwartek15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
Skip to content