CUS w Gminie Klucze wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – Psychoedukacja indywidualna i grupowa – grudzień

30 listopada 2022

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00

Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 wrzesień 2023 r.

L.p.Rodzaj zajęć(forma wsparciaw ramach projektu
z wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)
Prowadzący Termin realizacjiTermin
zakończen
ia danej
formy
wsparcia
Miejsce realizacji
danej formy
wsparcia
w ramach projektu

(adres, nr sali)
dataGodziny
 (od-do)
częstotliwość
 Psychoedukacja
  indywidualna
Adam Gżyl01.12.202215.30-17.301 raz w tygodniu 31.12.2022Centrum Usług Społecznych
w Kluczach,
ul Zawierciańska 16,
32-310 Klucze, sala nr 7
 Psychoedukacja
 indywidualna
Adam Gżyl08.12.202215.30-17.301 raz w tygodniu31.12.2022Centrum Usług Społecznych
w Kluczach,
ul Zawierciańska 16,
32-310 Klucze, sala nr 7
 Psychoedukacja
 indywidualna
Adam Gżyl15.12.202215.30-17.30 1 raz w tygodniu 31.12.2022Centrum Usług Społecznych
w Kluczach,
ul Zawierciańska 16,
32-310 Klucze, sala nr 7
 Psychoedukacja
 grupowa
Adam Gżyl22.12.202215.30-17.30 1 raz w tygodniu 31.12.2022Centrum Usług Społecznych
 w Kluczach,
ul Zawierciańska 16,
32-310 Klucze, sala nr 7
 Psychoedukacja
 indywidualna
Adam Gżyl29.12.202215.30-17.30 1 raz w tygodniu 31.12.2022Centrum Usług Społecznych
w Kluczach,
ul Zawierciańska 16,
32-310 Klucze, sala nr 7
Skip to content