Aktualności wstecz

Wójt Gminy Klucze ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Programu Usług Społecznych Gminy Klucze 2/2023”.

25 października 2023

1.           Przedmiot konsultacji:

„Program Usług Społecznych Gminy Klucze 2/2023”.

2.           Cel konsultacji:

Celem konsultacji jest zebranie uwag mieszkańców Gminy Klucze.

Zebrane informacje mogą mieć znaczenie w realizacji usług społecznych.

3.           Zasięg konsultacji:

Konsultacje będą przeprowadzone na terenie Gminy Klucze.

4.           Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Konsultacje prowadzone będą od dnia 26.10.2023 r. do dnia 03.11.2023 r.

5.           Forma konsultacji:

Konsultacje społeczne odbywają się poprzez złożenie uwag w sprawie, które można składać w następujący sposób:

a.           w formie elektronicznej, na dostępnym formularzu przesłanym na adres:

e-mail:e.krowicka@gmina-klucze.pl.

•             osobiście w formie pisemnej na formularzu złożonym w sekretariacie Urzędu Gminy Klucze lub przesłanym na adres Urzędu Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.

Formularz zgłoszenia uwag stanowi załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR OZK.0050.80.2023 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 25 października 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Usług Społecznych w Gminie Klucze 2/2023.

Skip to content