Aktualności wstecz

Wójt Gminy Klucze ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Programu Usług Społecznych Gminy Klucze 1/2023”.

26 września 2023
  1. Przedmiot konsultacji:

„Program Usług Społecznych Gminy Klucze 1/2023”.

  1. Cel konsultacji:

Celem konsultacji jest zebranie uwag mieszkańców Gminy Klucze.

Zebrane informacje mogą mieć znaczenie w realizacji usług społecznych.

  1. Zasięg konsultacji:

Konsultacje będą przeprowadzone na terenie Gminy Klucze.

  1. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Konsultacje prowadzone będą od dnia 26.09.2023 r. do dnia 03.10.2023 r.

  1. Forma konsultacji:

Konsultacje społeczne odbywają się poprzez złożenie uwag w sprawie, które można składać w następujący sposób:

  • osobiście w formie pisemnej na formularzu złożonym w sekretariacie Urzędu Gminy Klucze lub przesłanym na adres Urzędu Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.

Formularz zgłoszenia uwag stanowi załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR OZK.0050.73.2023 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 25 września 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Usług Społecznych w Gminie Klucze 1/2023.

Skip to content