Aktualności wstecz

Plan Organizowania Społeczności Lokalnej

10 stycznia 2023

PLAN ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
2023 ROK

Podstawą pracy organizowania społeczności lokalnej (OSL) będzie rozeznanie środowiska, lokalnej społeczności.

Organizowanie społeczności lokalnej jest pracą z ludźmi, stąd jako podstawowy obowiązek OSL uznaje się wchodzenie z nimi w bezpośrednie interakcje, dzięki temu zostaną utworzone przyszłe wspólne działania. Taki sposób pracy umożliwi organizatorowi poznanie aktywnych uczestników życia społecznego oraz potencjalnych liderów wśród mieszkańców oraz instytucji/organizacji gotowych do zaangażowania w planowane działania. Działania te będą miały na celu wypracowanie stałej relacji społecznej, budowania szerokiej sieci współdziałania ukierunkowanego na zmianę. OSL na podstawie zebranych informacji, opinii przyjmuje za ważny punkt organizowanie cyklicznych spotkań celem między innymi określenia bieżących problemów, potrzeb a także realizacji planowanych wydarzeń.

ZADANIEADRESACITERMINY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
Kampania medialna promująca działania CUS:-Akcja kreowania nowej nazwy CUS oraz identyfikacji graficznej-Utworzenie nowej strony www-Bieżące informowanie o usługach społecznych realizowanych przez CUS między innymi na stronie www CUS-Promocja przyszłych działań wśród organizacji pozarządowych za pośrednictwem np. poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, plakatów     i ulotek.Mieszkańcy Gminy KluczeStyczeń- grudzień 2023    
Spotkania organizacyjne ze społecznością lokalną w Sołectwach Gminy Klucze mające na celu pobudzenie aktywności i wpieranie rozwoju lokalnego poprzez wzmocnienie wpływu mieszkańców i organizacji na realizację długofalowych planów działania.Mieszkańcy Gminy Klucze, w tym radni, sołtysi, przedstawiciele NGOStyczeń- grudzień 2023
Spotkania organizacyjne Rady Społecznej przy Centrum Usług Społecznych w Kluczach mające   na celu wzmocnienie współpracy z NGO oraz wspieranie harmonijnego rozwoju organizacji pozarządowych i grup nieformalnychMieszkańcy Gminy Klucze, w tym radni, sołtysi, przedstawiciele NGOStyczeń- grudzień 2023
Spotkania organizacyjne Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Gminnej Rady Sportu w Kluczach mające na celu wzmocnienie współpracy z NGO oraz wspieranie harmonijnego rozwoju organizacji pozarządowych i grup nieformalnychMieszkańcy Gminy Klucze, w tym radni, sołtysi, przedstawiciele NGOStyczeń- grudzień 2023
Partnerstwo przy organizacji „Ferii na sportowo” dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klucze mające na celu upowszechnianie współpracy partnerskiej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym rozwój przedsięwzięć partnerskichMieszkańcy Gminy Klucze, w tym przedstawiciele JST, NGOStyczeń – luty 2023
Partnerstwo przy organizacji „Sprintem do Maratonu „- dnia sportu dla dzieci z Przedszkoli      z terenu Gminy Klucze mające na celu upowszechnianie współpracy partnerskiej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym rozwój przedsięwzięć partnerskichMieszkańcy Gminy Klucze, w tym przedstawiciele JST, NGOMarzec 2023
Partnerstwo przy organizacji „EKO-Akcji – Sprzątanie Świata” skierowanej do wszystkich mieszkańców Gminy Klucze mające na celu upowszechnianie współpracy partnerskiej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym rozwój przedsięwzięć partnerskichMieszkańcy Gminy Klucze, w tym przedstawiciele JST, NGO Kwiecień 2023    
Partnerstwo  przy organizacji „ II Gminnego Tygodnia Sportowo-Artystycznego” dla dzieci        i młodzieży ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Klucze mające na celu upowszechnianie współpracy partnerskiej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym rozwój przedsięwzięć partnerskichMieszkańcy Gminy Klucze, w tym przedstawiciele JST, NGOMaj 2023
Partnerstwo  przy organizacji „Pikniku Rodzinnego” dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klucze mające na celu upowszechnianie współpracy partnerskiej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym rozwój przedsięwzięć partnerskichMieszkańcy Gminy Klucze, w tym przedstawiciele JST, NGOCzerwiec 2023
Współorganizacja wydarzenia  „Wakacje 2023” – zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klucze mające na celu upowszechnianie współpracy partnerskiej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym rozwój przedsięwzięć partnerskichMieszkańcy Gminy Klucze, w tym przedstawiciele JST, NGOLipiec –     sierpień 2023
Partnerstwo  przy organizacji „JUROMANIA 2023” – wydarzenia kulturalno – sportowego  promującego obszar Jury Krakowsko Częstochowskiej, mające na celu upowszechnianie współpracy partnerskiej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz promowanie działań podejmowanych przez NGO i grupy inicjatywne wśród mieszkańcówMieszkańcy Gminy Klucze, w tym przedstawiciele JST, NGOWrzesień 2023
Współorganizacja „Kiermaszu Bożonarodzeniowego 2023” – dla mieszkańców       z terenu Gminy Klucze mające na celu upowszechnianie współpracy partnerskiej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym rozwój przedsięwzięć partnerskich oraz promowanie działań podejmowanych przez NGO     i grupy inicjatywne wśród mieszkańców.Mieszkańcy Gminy Klucze, w tym przedstawiciele JST, NGOListopad – grudzień 2023
Skip to content