Aktualności wstecz

Konkurs Małopolski Lider Ekonomii Społecznej

23 października 2023

W imieniu ROPS w Krakowie zapraszamy do udziału w 13. edycji Konkursu Małopolski Lider Ekonomii Społecznej.

Głównym celem tej inicjatywy jest promocja i wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych działających na terenie naszego województwa. Konkurs chce pokazywać także pozytywne przykłady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej, jak również działań aktywizacyjnych podejmowanych przez kluby i centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej czy zakłady aktywności zawodowej.

Zachęcamy, aby rozważyć złożenie rekomendacji dla działającego na naszym terenie klubu/centrum integracji społecznej, warsztatu terapii zajęciowej lub zakładu aktywności zawodowej.

Drugą możliwością w ramach konkursu jest adresowana do gmin i powiatów kategoria „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”. W tej kategorii nagradzane są działania samorządów, mające na celu wspieranie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Co istotne – rekomendacje mogą składać tylko podmioty ekonomii społecznej, a więc organizacje pozarządowe, spółdzielnie, jednostki reintegracyjne, oraz KGW. 

Zgłoszenia można przesyłać do 31 października.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.es.malopolska.pl w zakładce: Konkurs Małopolski Lider ES.

Skip to content