Aktualności wstecz

Informacja o ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wyłonienie operatora, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

23 maja 2024

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 I.        Nazwa i adres:

Gmina Klucze – Centrum Usług Społecznych w Kluczach

Adres: 32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 16

Tel. 32/642 84 67, 32/642 93 07

II.        Nazwa konkursu: 

„Otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

III.         Publikacja:

W dniu 30 kwietnia 2024 roku ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz na stronie Internetowej  Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

Link do zapytania na stronie BIP:

https://bip.malopolska.pl/cusklucze,a,2450474,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wylonienie-operatora-ktory-w-2024-roku-przeprowadzi-otwarty-k.html

Termin składania ofert: 22.05.2024 r. godzina 8.30 w siedzibie Zamawiającego.

IV.        WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT:

L.p.Nazwa i adres wykonawcyData złożenia ofertyNr kancelaryjny
1.Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, ul. Zawierciańska 30; 32-310 Klucze
REGON 120029373, NIP 6372043925
20.05.20243291/24

Informacja o złożonych ofertach

Skip to content