Aktualności wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – „Świadczenie usługi społecznej w zakresie rehabilitacji zdrowotnej i aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców gminy Klucze” – Luty 2023

31 stycznia 2023

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych
w ramach projektu pn. „Świadczenie usługi społecznej w zakresie rehabilitacji zdrowotnej i aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców gminy Klucze”.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze
Okres realizacji projektu: rozpoczęcie listopad 2022 r., zakończenie czerwiec 2023 r.

L.p.Rodzaj zajęć  (forma wsparciaw ramach projektu
z wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)
Prowadzący Termin realizacjiTermin zakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu(adres, nr sali)
datagodziny (od-do)Ilość godzinczęstotliwość
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bogucin Duży Justyna Świerczek01.02.202316:00-17:001 h  Czerwiec 2023Świetlica przy remizie OSP Bogucin Duży
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo KolbarkJustyna Świerczek01.02.202317:15-18:151 h Czerwiec 2023Świetlica GOK
 Rehabilitacja OgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów Górny MagdalenaStyranko01.02.202316:00:17:001 h Czerwiec 2023Świetlica gminna, ul. Długa 52
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo GolczowiceJustynaŚwierczek02.02.202316:30-17:301 h Czerwiec 2023Świetlica wiejska
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Zalesie GolczowskieJustynaŚwierczek02.02.202319:00-20:001 h Czerwiec 2023Świetlica wiejska
 Rehabilitacja OgólnousprawniającaSołectwoKwaśniów Dolny JustynaŚwierczek03.02.202316:00-17:001 h Czerwiec 2023Remiza OSP
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Cieślin JustynaŚwierczek03.02.202317:30-18:301 h Czerwiec 2023Dom Ludowy w Cieślinie
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo RodakiJustynaŚwierczek06.02.202317:00-18:001 h Czerwiec 2023Świetlica przy remizie OSP, ul. Strażacka 7
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo RyczówekJustynaŚwierczek06.02.202318:00-19:001h Czerwiec 2023OSP, ul. Dolna 4
 Rehabilitacja OgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów Górny MagdalenaStyranko06.02.202316:00-17:001 h Czerwiec 2023Świetlica gminna, ul. Długa 52
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bydlin MagdalenaStyranko06.02.202317:15-18:151 h Czerwiec 2023Pawilon Sportowy ul, Legionów 43
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Chechło JustynaŚwierczek07.02.202315:00-16:001 h Czerwiec 2023OSP Chechło
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Krzywopłoty JustynaŚwierczek07.02.202316:45-17:451 h Czerwiec 2023Dom Ludowy, ul. Partyzantów
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bogucin Duży JustynaŚwierczek08.02.202316:00-17:001 h  Czerwiec 2023Świetlica przy remizie OSP Bogucin Duży
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo KolbarkJustynaŚwierczek08.02.202317:15-18:151 h Czerwiec 2023Świetlica GOK
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo GolczowiceJustynaŚwierczek09.02.202316:30-17:301 h Czerwiec 2023Świetlica wiejska
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo KluczeJustynaŚwierczek09.02.202318:00-19:001 h Czerwiec 2023Salka przy SP w Kluczach
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoZalesie GolczowskieMagdalenaStyranko09.02.202319:00-20:001 h Czerwiec 2023Świetlica wiejska
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKwaśniów DolnyJustynaŚwierczek10.02.202316:00-17:001 h Czerwiec 2023Remiza OSP
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo CieślinJustynaŚwierczek10.02.202317:30 18:301 h Czerwiec 2023Dom Ludowy w Cieślinie
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo JaroszowiecMagdalenaStyranko10.02.202317:30 18:301 h Czerwiec 2023Dom Kultury w Jaroszowcu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo RodakiJustynaŚwierczek13.02.202317:00-18:001 h Czerwiec 2023Świetlica przy remizie OSP, ul. Strażacka 7
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo RyczówekJustynaŚwierczek13.02.202318:00-19:001h Czerwiec 2023OSP, ul. Dolna 4
 Rehabilitacja OgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów Górny MagdalenaStyranko13.02.202316:00-17:001 h Czerwiec 2023Świetlica gminna, ul. Długa 52
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bydlin MagdalenaStyranko13.02.202317:15-18:151 h Czerwiec 2023Pawilon Sportowy ul, Legionów 43
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Chechło JustynaŚwierczek14.02.202315:00-16:001 h Czerwiec 2023OSP Chechło
  RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Krzywopłoty JustynaŚwierczek14.02.202316:45-17:451 h Czerwiec 2023Dom Ludowy, ul. Partyzantów
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bogucin Duży JustynaŚwierczek15.02.202316:00-17:001 h Czerwiec 2023Remiza przy OSP
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo KolbarkJustynaŚwierczek15.02.202317:15-18:151 h Czerwiec 2023Świetlica GOK
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo GolczowiceJustynaŚwierczek16.02.202316:30-17:301 h Czerwiec 2023Świetlica wiejska
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo KluczeJustynaŚwierczek16.02.202318:00-19:001 h Czerwiec 2023Salka przy SP w Kluczach
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Zalesie GolczowskieMagdalenaStyranko16.02.202319:00-20:001 h Czerwiec 2023Świetlica wiejska
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów DolnyJustynaŚwierczek17.02.202316:00-17:001 h Czerwiec 2023Remiza OSP
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo CieślinJustynaŚwierczek17.02.202317:30 18:301 h Czerwiec 2023Dom Ludowy w Cieślinie
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo JaroszowiecMagdalenaStyranko17.02.202317:30 18:301 h Czerwiec 2023Dom Kultury w Jaroszowcu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo RodakiJustynaŚwierczek20.02.202317:00-18:001 h Czerwiec 2023Świetlica przy remizie OSP, ul. Strażacka 7
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo RyczówekJustynaŚwierczek20.02.202318:00-19:001h Czerwiec 2023OSP, ul. Dolna 4
 Rehabilitacja OgólnousprawniającaSołectwoKwaśniów Górny MagdalenaStyranko20.02.202316:00-17:001 h Czerwiec 2023Świetlica gminna, ul. Długa 52
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bydlin MagdalenaStyranko20.02.202317:15-18:151 h Czerwiec 2023Pawilon Sportowy ul, Legionów 43
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Chechło JustynaŚwierczek21.02.202315:00-16:001 h Czerwiec 2023OSP Chechło
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Krzywopłoty JustynaŚwierczek21.02.202316:45-17:451 h Czerwiec 2023Dom Ludowy, ul. Partyzantów
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bogucin Duży JustynaŚwierczek22.02.202316:00-17:001 h Czerwiec 2023Remiza przy OSP
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo KolbarkJustynaŚwierczek22.02.202317:15-18:151 h Czerwiec 2023Świetlica GOK
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo GolczowiceJustynaŚwierczek23.02.202316:30-17:301 h Czerwiec 2023Świetlica wiejska
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo KluczeJustynaŚwierczek23.02.202318:00-19:001 h Czerwiec 2023Salka przy SP w Kluczach
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Zalesie GolczowskieMagdalenaStyranko23.02.202319:00-20:001 h Czerwiec 2023Świetlica wiejska
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów DolnyJustynaŚwierczek24.02.202316:00-17:001 h Czerwiec 2023Remiza OSP
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo CieślinJustynaŚwierczek24.02.202317:30 18:301 h Czerwiec 2023Dom Ludowy w Cieślinie
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo JaroszowiecMagdalenaStyranko24.02.202317:30 18:301 h Czerwiec 2023Dom Kultury w Jaroszowcu
 Doradztwo zawodoweMichał RukaLuty 2023Zgodniez zapotrzebowaniemUczestników Projektu  Czerwiec 2023Chechło, ul. Hutnicza 26
51.MentorGabriela GuzikLuty 2023Zgodniez zapotrzebowaniemprojektu  Czerwiec 2023Chechło, ul. Hutnicza 26
52.Staż zawodowy: Opiekun osób starszychStażysta:Tomasz HagnoLuty 202306:00-14:00160 h Marzec 2023Chechło, ul. Hutnicza 26 z możliwością dojazdu do podopiecznego na terenie gminy Klucze
53.Staż zawodowy:Pomoc kuchennaStażysta:Svitlana BohdanovaLuty 202306:00-14:00160 hPn-ptKwiecień 2023Chechło, ul. Hutnicza 26
54.Staż zawodowy:Pomoc kuchennaStażysta:Kataryna MakarenkoLuty 202306:00-14:00160 hPn-ptKwiecień 2023Chechło, ul. Hutnicza 26
55.Staż zawodowy:Pomoc kuchennaStażysta:Elżbieta SmentekLuty 202306:00-14:00160 hPn-ptMarzec 2023Chechło, ul. Hutnicza 26
56.Staż zawodowy:Pomoc kuchennaStażysta:Lidia ŁętekLuty 202306:00-13:00140 hPn-ptKwiecień 2023Chechło, ul. Hutnicza 26
57.Staż zawodowy: Opiekun osób starszychStażysta:Danuta PaśLuty 202306:00-14:00160 hPn-ptMarzec 2023Chechło,ul. Hutnicza 26z możliwością dojazdu do podopiecznego na terenie gminy Klucze
58.Staż zawodowy:Pomoc kuchennaStażysta:Zofia BłasikiewiczLuty 202306:00-14:00160 hPn-ptMarzec 2023Chechło, ul. Hutnicza 26
59.Staż zawodowy:Opiekun osób starszychStażysta:Jadwiga MuchaLuty 202307:00-15:00160 hPn-ptMarzec 2023Chechło,ul. Hutnicza 26z możliwością dojazdu do podopiecznego na terenie gminy Klucze
60.Staż zawodowy: Opiekun osób starszychStażysta:Paula PoszytekLuty 202306:00-13:00160 hPn-ptMarzec 2023Chechło,ul. Hutnicza 26z możliwością dojazdu do podopiecznego na terenie gminy Klucze
          
Skip to content