Aktualności wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – indywidulana i grupowa – marzec

01 marca 2023

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych
w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00
Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze
Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 września 2023 r.

L.p.Rodzaj zajęć(forma wsparciaw ramachprojektu zwyszczególnieniemzajęć grupowychi/lubindywidualnych)Prowadzący Termin realizacjiTerminZakończenia danejformywsparciaMiejsce realizacjidanej formywsparcia wramach projektu(adres, nr sali)
datagodziny (od-do)Ilośćgodzinczęstotliwość
1TerapiaindywidualnaAndrzej Sarad01.03.202314.00 – 19.005środa31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
2TerapiaindywidualnaPaweł Baran03.03.202317.00 – 19.002piątek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
3TerapiaindywidualnaAnna Janiec-ŚwierczekSebastian KołodziejPaweł Baran07.03.202314.00 – 18.0015.00 – 18.0017.00 – 18.00431wtorek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
4TerapiagrupowaSebastian KołodziejPaweł Baran07.03.202318.00 – 20.0022wtorek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
5TerapiaindywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad08.03.202313.00 – 17.0014.00 – 19.0045środa31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
6TerapiaindywidualnaPaweł Baran09.03.202317.00 – 19.002czwartek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
7TerapiaindywidualnaAnna Janiec-ŚwierczekSebastian KołodziejPaweł Baran14.03.202314.00 – 18.0015.00 – 18.0017.00 – 18.00431wtorek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
8TerapiagrupowaSebastian KołodziejPaweł Baran14.03.202318.00 – 20.0022wtorek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
9TerapiaindywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad15.03.202313.00 – 17.0014.00 – 19.0045środa31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
10TerapiaindywidualnaPaweł Baran16.03.202317.00 – 19.002czwartek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
11TerapiaindywidualnaAnna Janiec-ŚwierczekSebastian KołodziejPaweł Baran21.03.202314.00 – 19.0016.00 – 19.0017.00 – 18.00531wtorek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
12TerapiaindywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad22.03.202313.00 – 18.0014.00 – 19.0055środa31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
13TerapiaindywidualnaPaweł Baran23.03.202317.00 – 19.002czwartek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
14TerapiaindywidualnaPaweł Baran24.03.202317.00 – 19.002piątek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
15TerapiaindywidualnaAnna Janiec-ŚwierczekSebastian KołodziejSebastian Kołodziej28.03.202314.00 – 19.0015.00 – 16.0017.00 – 19.00512wtorek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
16TerapiaindywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej SaradAndrzej Sarad29.03.202313.00 – 18.0014.00 – 17.0018.00 – 19.00531środa31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
17TerapiaindywidualnaPaweł Baran30.03.202317.00 – 19.002czwartek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
18TerapiaindywidualnaPaweł Baran31.03.202317.00 – 20.003piątek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
Skip to content