Aktualności wstecz

DYŻURY SPECJALISTÓW W RAMACH PROJEKTU „OTWÓRZ OCZY, NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY!”

18 stycznia 2024

Szanowni Państwo

Centrum Usług Społecznych w Kluczach informuje, że Projekt „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!” został przedłużony do 31.03.2024 r. Celem projektu jest rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych i ich rodzin oraz wzrost świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy i form uzyskania wsparcia instytucjonalnego w sytuacjach kryzysowych.

W ramach projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!” w Centrum Usług Społecznych w Kluczach pełnią dyżury specjaliści:

– Psycholog (piątek od 26.01.2024 r. w godzinach od 9:00 – 13:00)

– Pracownik socjalny (codziennie w godzinach od 8:30 – 12:30)

– Prawnik (porady udzielane są, po uprzednim umówieniu terminu spotkania telefonicznie pod nr tel. 32 642 84 67)

W ramach dalszych działań projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!” przewidujemy wyjazdy socjoterapeutyczne, skierowane do osób starszych (65+), osób z niepełnosprawnością (dorosłych oraz dzieci) oraz ich opiekunów, doznających przemocy lub zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej z terenu Gminy Klucze, których głównym celem jest wsparcie uczestników w rozwoju psychospołecznym, podniesienie ich kompetencji społecznych, wzmocnienie poczucia przynależności do grupy, wzmocnienie integracji z grupą:

– do Żywego Muzeum Obwarzanka w Krakowie w dniu 3.02.2024 r.

– do Teatru Zagłębia na spektakl „GNIEW” w dniu 16.03.2024 r. To nie tylko kryminalna opowieść, ale przede wszystkim poruszająca przestroga i apel do społeczeństwa o głębsze zrozumienie kruchych fundamentów naszych relacji rodzinnych i społecznych.

W trakcie tego wyjątkowego spektaklu, widzowie będą mieli okazję zanurzyć się w świat skomplikowanych relacji międzyludzkich, odkrywając tajemnice ukryte za pozornie spokojnymi fasadami. „Gniew” nie tylko porusza wątki kryminalne, ale przede wszystkim ukazuje toksyczne wzorce zachowań, przemoc domową, oraz konsekwencje milczenia i obojętności społeczeństwa.

– terapię poprzez naturę, pobudzenie zmysłów: smaku, dotyku, wzroku, węchu w dniu 29.02.2024 r.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Klucze do udziału w projekcie.

Projekt „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!” realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Skip to content