Aktualności wstecz

35-LECIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

05 czerwca 2024

W dniu 04.06.2024 r. w Olkuszu odbyła się wyjątkowa uroczystość. Społeczność olkuskiego Domu Pomocy Społecznej świętowała jubileusz 35-lecia istnienia placówki, która jest bezpieczną przystanią dla samotnych i schorowanych seniorów. Centrum Usług Społecznych w Kluczach było reprezentowane przez p.o. Dyrektor Panią Iwonę Kocjan.

Jubileusz to szczególna okazja do refleksji i wspomnień. Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu, założony 35 lat temu, stał się dla wielu miejscem, gdzie znaleźli spokój i profesjonalną opiekę w trudnych momentach swojego życia. Podczas uroczystości nie zabrakło emocjonalnych wspomnień i ciepłych słów. Szczególnym momentem było przemówienie Starosty Pana Bogumiła Sobczyka oraz Pani Iwony Cebo-Gacek, dyrektor DPS w Olkuszu, która podzieliła się refleksjami na temat trudów i radości związanych z prowadzeniem takiej instytucji. Jej słowa przypomniały wszystkim obecnym o wartościach, jakie niesie ze sobą praca na rzecz innych. Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele Powiatu Olkuskiego jak również spoza. Rudę Śląską reprezentował Dyrektor MOPSu Pan Krystian Morys.

„Drodzy Mieszkańcy Powiatu Olkuskiego oraz Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu,

Z okazji jubileuszu 35-lecia Waszej placówki pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Gratulujemy Wam wspaniałego jubileuszu i dziękujemy za Waszą nieocenioną pracę na rzecz seniorów. Jesteście przykładem dla nas wszystkich, pokazując, jak ważna jest troska, empatia i profesjonalizm w opiece nad osobami starszymi.

Życzymy Wam, aby kolejne lata były pełne sukcesów, radości i spełnienia. Niech Wasza placówka nadal będzie miejscem pełnym ciepła, zrozumienia i wsparcia dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i oddanie, które sprawiają, że DPS w Olkuszu jest prawdziwym domem dla jego mieszkańców.

Z wyrazami szacunku, Pracownicy oraz Dyrekcja Centrum Usług Społecznych w Kluczach”

Skip to content